לרפואת יוסף בן מזל

תלמוד עשר הספירות – חלק ג עמוד קמב

רשימת השיעורים
להרחיב

סיכום השיעור

סיכום בנקודות שיעור 38 - תלמוד עשר הספירות - דף היומי - חלק ג'

פרק ג' עמ' קמ"ג – כא באב תשע"ט בית מדרש הסולם – שיעור מאת הרב אדם סיני פרק ט' עמוד קמ"ב. כ' אב תשע"ט בית מדרש הסולם- שיעור מאת הרב אדם סיני 1. כל עולם כלול מפרטים שפרטים אלה מובנים בתוכו . 2. הפרטים שבכל עולם מצד האדם שבו נקראים שנגל"ה של אותו העולם. 3. כל הפרטים שבכל עולם כפופים ומקבלים את הגוון של כללות אותו עולם, א"ק ואבי"ע בהתאמה לשנגל"ה. 4. ישנה גם מורכבות של שנגל"ה הבנויה מכל העולמות. בבחינה זו יש שנגל"ה מצד השורש, שנגל"ה מצד הנשמות וכן הלאה. 5. כאשר בונים שנגל"ה מאחת הבחינות, למשל מהגוף, אז לוקחים גוף דא"ק וגוף דאצילות, וגוף דבריאה, וגוף דיצירה, וגוף דעשיה והם מהווים שנגל"ה. כך למשל הגוף שלקחתי מעשיה הוא משמש היכל לשנגל"ה דגופות.

סיכום מקוצר

שאלות חזרה

מסך מלא