לרפואת יוסף בן מזל

תלמוד עשר הספירות - חלק י"ג שיעור 62 | עמודים אלף תיט-תכ

רשימת השיעורים
להרחיב

סיכום השיעור

תלמוד עשר הספירות - חלק י"ג שיעור 62 | עמודים אלף תיט-תכ

שיעור 62 סיכום בנקודות

1. בשיעור הקודם למדנו על תיקון הז' שהוא גילוי חכמה בב' תפוחין קדישין שנקרא ואמת מצד ז"א ישוב ירחמנו מצד א"א.

2. לכאורה אם כבר יש גילוי חכמה וכל השערות הם מכיוון שאי אפשר לקבל אור חכמה ועל כן האו"ח יצא לבחינת שערות לכאורה היו צריכים להתבטל השערות , כבר יש גילוי לחכמה ואני כבר לא סוער יותר.

3. השערות אינן מתבטלות היות וצריך לשמור על כל התיקונים הקודמים כי נצטרך לפעול אותם שוב ושוב עד שיבולע המוות לנצח.

4. השמירה הזו של השערות היא כנגד הפרצוף הפנימי הנקרא אוא' עילאין שנשאר באוירא דכיא ולא מבטל את בחינת האוויר דהיינו שלא מקבלים אור חכמה על בחינת הנקבה של ג"ר דבינה.

5. מקור החכמה שהוא ב' תפוחין כנגד ראש דא"א ישפיע רק חכמה חלקית ולא שלמה עד גמה"ת וכל פעם שתבוא הס"א ותאמר לנו לקבל מעץ הדעת מג"ר דחכמה במקום התשוקה הגדולה לפעול את האמת בצורה השלמה שהוא התיקון של ב' תפוחין נאמר להם אבל לא בטלנו את תיקון הו' והוא עדיין שומר שלא נפעל את כל האמת אלא שעדיין צריך תיקונים נוספים.

6. זה שצריך תיקונים למרות שאני כבר רואה מהי האמת זה אומר שאני לא יכול לפעול אותה בצורה שלמה כי עדיין צריך להעלות ניצוצין ולתקן לאט לאט את העיוותים שיש לנו ורק שנסיים נוכל לבטל את השערות ולבטל את התיקונים הקודמים.

7. תיקון הח' נקרא יכבוש עוונותינו מצד א"א ונוצר חסד מצד ז"א שעליו נלמד בעז"ה ב ב' שהשיעורים הבאים ונראה מה הוא בא לתקן.

סיכום מקוצר

שאלות חזרה

מסך מלא