לרפואת יוסף בן מזל

תלמוד עשר הספירות - חלק י"ג שיעור 61 | עמודים אלף תיז-תיח

רשימת השיעורים
להרחיב

סיכום השיעור

תלמוד עשר הספירות - חלק י"ג שיעור 61 | עמודים אלף תיז-תיח

1. התיקון השביעי הוא תיקון שנקרא ואמת בז"א ונקרא ישוב ירחמנו בא"א.

2. תיקון זה הוא ב' התפוחין המתגלים ללא שערות כי הסימן שלהם ששערות הנפש נפסקות כי יש גילוי של חכמה שזאת הייתה המטרה.

3. מדוע כאשר היה בתיקון השישי ג"ר דנשמה במנחת הבושם לא היה די כדי לבטל את השערות? תשובה: היות וכל השערות היו מצד או"ח של מדרגת חכמה לכן רק אם תהיה חכמה אז ישתתקו שערות הנפש כפי שמופיע בב' התפוחים.

4. לא די שהתפוחים יהיו מגולים אלא צריך ביקוש אמיתי מהתחתון לטובת הארת חכמה זו שהוא אמיתי רק אם הוא עובר קודם את כל ששת התיקונים הקודמים ועל כן התיקון השביעי כולל את כולם.

5. היות והתיקון השביעי תלוי בהעלאת ביקוש מהתחתון על כן לעיתים הוא מתקיים ולעיתים אינו וזה כמובן תלוי בהעלאת מ"ן מהתחתון שהם המעשים הטובים והמצוות שעושים נשמות הצדיקים

שאלות חזרה

מסך מלא