לרפואת יוסף בן מזל

תלמוד עשר הספירות - חלק י"ג שיעור 59 | עמודים אלף תיג-תיד

רשימת השיעורים
להרחיב

סיכום השיעור

תלמוד עשר הספירות - חלק י"ג שיעור 59 | עמודים אלף תיג-תיד

שיעור 59 סיכום בנקודות

1. בלימוד היום למדנו את הדומה והשונה של תיקונים הב' והג' לד' וה'.

2. תיקון הב' שכולל בתוכו שיערות של צ"א ירד למטה לתיקון הד' של שבולת הזקן, אולם מטעם "אין העדר ברוחני" - היות והתכללו השיערות אלה של בינה בשפה התתאה כשירדו למטה הם כבר שונים מב' מיצרי הזקן ששם לא הייתה התכללות בבינה.

3. התכללות עם בינה מאפשרת זיווג ומלכות מאפשרת השתוקקות. השילוב של שתיהן מאפשר לשלב את ההשתוקקות עם זיווג שבא במכוח התכללות בבינה.

4. תיקון ה' הוא כנגד תיקון ג' שבשניהם יש קבלת אור חכמה - אורחא, שמאפשרת לתחתונים לקבל הארה, וזו עצה טובה. אולם לא מבחינת התיישבות, אלא בבחינת מעבר בלבד.

5. את ההארה מקבלים מנקב שמאל של החותם שהוא כנגד יסוד דאריך. אם היו מקבלים בבחינת מתיישב - ג"ר דחכמה - וזה אסור גורם לחרון אף ושבירה. על כן הדרך לקבל רק מבחינת מעבר זה מאפשר שגם התחתונים יקבלו הארה אמנם במסורה לאט לאט, אבל בטוח.

סיכום מקוצר

שאלות חזרה

מסך מלא