לרפואת יוסף בן מזל

תלמוד עשר הספירות - חלק י"ג שיעור 58 | אלף תיא-תיב

רשימת השיעורים
להרחיב

סיכום השיעור

תלמוד עשר הספירות - חלק י"ג שיעור 58 | אלף תיא-תיב

שיעור 58 סיכום בנקודות

1. תיקון הב' ותיקון הג' מתפשטים למטה מהפה והם בחינת שיבולת הזקן כנגד תיקון הד' והאורחא שמצדדי השיבולת תיקון הה'. תיקונים אלה נקראים בא"א לשארית נחלתו ולא החזיק לעד אפו ובתורה ארך אפיים.

2. התיקונים הללו הם התפתחות של האפשרות להאיר לתחתון על ידי כך שמורידים את שערות הנפש של צ"א למקומם הטבעי שהוא מתחת לפה, בלחי התחתון.

3. לכאורה היו כבר בלחי התחתון השערות בב' מצרי הזקן בתיקון הא' אולם עתה לאחר שהתכללו בבינה בשפה עילאה התאפשר זיווג עליהם מטעם כוח הבינה שהתכללו בה.

4. מלכות מאפשרת את ההשתוקקות ובינה מאפשרת את הזיווג והשילוב הזה מאפשר שלמרות שמלכות נגנזה ברדל"א יהיה עליה מעט זיווג מכמה שהצליחה להתכלל בבינה.

5. תיקון זה נותן בטחון שכל שערות הנפש באים עם האפשרות לתקן אותם לכן נקראים מצד התחתון בשם אחד המורכב משניים ארך אפיים.

סיכום מקוצר

שאלות חזרה

מסך מלא