לרפואת יוסף בן מזל

תלמוד עשר הספירות - חלק י"ג שיעור 57 | אלף תט-תי

רשימת השיעורים
להרחיב

סיכום השיעור

תלמוד עשר הספירות - חלק י"ג שיעור 57 | אלף תט-תי

שיעור 57 סיכום בנקודות

1. למדנו בשיעור הקודם על ב' התיקונים הראשונים שמהווים חומר גלם לתיקונים. שהם ב' מיני שערות של צ"א ושל צ"ב מצד הבינה.

2. תיקון ה ג ' נקרא בשתי שמות אחד מצד התיקון של המשפיע דהיינו א"א ונקרא עובר על פשע. ומצד התחתון ז"א הוא נקרא חנון.

3. מדוע אינו נקרא עובר על עוון היות ועיקר התיקון שאנו מכוונים אליו הוא תיקון של מלכות של צ"א שבשבילה כל התיקון.

4. את התיקון שיש למעלה מהפה שמייצר שתיקה זמנית אנו רוצים להעביר גם למטה מהפה שהוא מקום של השפה התחתונה ולכך יש את ב' התיקונים הבאים שהם הד' והה'.

5. תיקון ה ד' הוא שיבולת הזקן שהם השערות של תיקון הב' שעברו לשפה התחתונה בבחינת חומר גלם לעבודה.

6. תיקון הה' הוא שביל שיש בשפה התחתונה מב' צדדי שיבולת הזקן שהוא נובע מתיקון הג' שיש בשפה העילאה.

7. ההבדל בין תיקון הב' והג' לד' והה' הוא רק במקום שהב' והג' בשפה העליונה והד' והה' בשפה התחתונה שמתחת למסך דפה ומשוייכת יותר לתיקוני הגוף.

סיכום מקוצר

שאלות חזרה

מסך מלא