לרפואת יוסף בן מזל

תלמוד עשר הספירות - חלק י"ג שיעור 56 | אלף תז-תח

רשימת השיעורים
להרחיב

סיכום השיעור

תלמוד עשר הספירות - חלק י"ג שיעור 56 | אלף תז-תח

שיעור 56 סיכום בנקודות

1. ב' התיקונים הראשונים של שערות דיקנא מייצרים ב' מיעוטים שהם מיעוט של חכמה ומיעוט של חסדים.

2. ב' המיעוטים הללו מתבטאים בשערות של ב' מצרי הזקן מבחי' מיעוט על החכמה ובשערות של מיעוט הבינה, שהם בשפה העילאה.

3. היות וב' מצרי הזקן עלו לשפה העילאה, ויצרו בה מיעוט שגרם לשיערות דבינה, נהיו ב' מיני שערות בשפה העילאה: שערות מצד מלכות ומצד בינה.

4. כל התיקון שעושים בעולמות, זה כדי לתקן את המלכות ד"א, שעליה יש צ"א. ועד שהיא לא תתוקן, הא"ס לא מקבל נ"ר היות ולא קיבל את הנקבה שלו, שהיא מלכות דא"ס. הוא אינו מקבלה עד שתהה מתוקנת.

5. ב' התיקונים הראשונים הם אמצעי והכנה לתיקון הג' הנקרא ועובר על פשע.

6. מדוע נ' עובר על פשע ולא עובר על עון? הרי התיקון הקודם לו היה נשא עון.

7. היות והתיקון הוא לא על הבינה, אלא עיקר התיקון הוא על המלכות, שבה יש פשע. דהיינו שפע שהתקבל לא כראוי, שהוא מעבר על צ"א. ולכן האורחא מציין שמתקבלת גם הארת חכמה, שזה התחלת התיקון של המלכות. אמנם מעט ובהתכללות, אבל התיקון שלה הוא לא רק של הבינה.

8. אם זכו, אז עובר. ואם לא זכו, אז פשע. וזה נוהג בנשמות הצדיקים הננובעים מז"א, מה שא"כ בא"א אין חרון אף היות ואין שמאל בעתיק ואריך.

סיכום מקוצר

שאלות חזרה

מסך מלא