לעילוי נשמת חנה בת עליזה

תלמוד עשר הספירות - חלק י"ג שיעור 53 | אלף תא-תב

רשימת השיעורים
להרחיב

סיכום השיעור

תלמוד עשר הספירות - חלק י"ג שיעור 53 | אלף תא-תב

שיעור 53 סיכום בנקודות

1. למדנו היום על היחס בין התיקון הראשון לתיקון השני מתיקוני דיקנא.

2. התיקון הראשון הוא שערות נפש שמורגשות על כך שאדם רוצה להגיע לשלמות ואין לו אותה אולם אסור לו להישאר שם אלא צריך לעלות את השערות האלה למקום עליון שאין שם דינים

3 המקום העליון הוא שפה עילאה שהיא למעלה ממסך היות וכוח הדין אינו פועל ממקום המצאו ולמעלה נחשב מקום זה לרחמים.

4. תיקון זה נקרא רחום מלשון רחמים ונושא עוון מטעם שהבינה מוכנה לשאת את העיוות של הרגש השלישי של סערת הנפש כדי להשתמש בו לתיקון

5. תיקון הב' אם כך הוא ערוב של מלכות עם בינה אבל מצד השערות שבזה נצטרך להשתמש כדי להמשיך את התיקונין בדרך של צמצום ב

6. יוצא שתיקון הא' הוא היחיד מצמצום א' וכל שאר התיקונים אחריו יהיו מצמצום ב'.

סיכום מקוצר

שאלות חזרה

מסך מלא