לרפואת יוסף בן מזל

תלמוד עשר הספירות – חלק ג עמוד קמ

רשימת השיעורים
להרחיב

סיכום השיעור

סיכום בנקודות שיעור 35 - תלמוד עשר הספירות - דף היומי - חלק ג'

פרק ג' עמ' ק"מ – י"ח באב תשע"ט בית מדרש הסולם – שיעור מאת הרב אדם סיני 1. למדנו שישנם חמישה מושגים של כתר כפי שלמדנו עד כה, והיות והשפה קצרה – יש לבאר את ההבחנה ביניהם 2. האבחנה בין הכתרים נועדה להסביר את הכתוב למעלה מהו שורש הפרטי בעולם א"ק מתוך שנגל"ה 3. המושג הראשון של כתר הוא התפשטות או"י המגלה את ד' בחי' הרצון. 4. מושג השני והשלישי של כתר הם נקראים עתיק וא"א שהם בחי' ראש של כל מדרגה וכל עולם. והאבחנה ביניהם היא שעתיק הוא שרש בכח וא"א בפועל, דהיינו שמתפשט ממעלה למטה. 5. המושג הרביעי של בחי' הכתר הוא מצד העולמות, והוא הנקרא עולם א"ק. היות והעולמות נבחנים עפ"י גובה קומה וא"ק יוצא על בחי' ד' שהוא גובה קומה של כתר. 6. מה שכותב לנו וזה בדרך פרט הכוונה לשורש מתוך שנגל"ה של א"ק שהוא בחינה פרטית של כתר ממושגי ב' וג' דהיינו עתיק וא"א של בחי' כתר מצד העולמות שנקרא אדם קדמון.

סיכום מקוצר

שאלות חזרה

מסך מלא