לרפואת יוסף בן מזל

תלמוד עשר הספירות – חלק ג עמוד קלט

רשימת השיעורים
להרחיב

סיכום השיעור

סיכום בנקודות שיעור 34 - תלמוד עשר הספירות - דף היומי - חלק ג'

י"ז אב תשע"ט בית מדרש הסולם- שיעור מאת הרב אדם סיני לעילוי נשמת - עדלה בת ברטה 1. כל עולם נבחן על פי גובה הקומה של המדרגה שייצר המסך על פי עוביותו. כאשר עוביות דבחינה ד' מייצרת קומת כתר, עוביות ג' חכמה וכן הלאה עד עוביות שורש, קומת מלכות. 2. כל עולם הוא כלל לכל הפרטים הנמצאים בו והכלל נקבע על פי המדרגה העליונה ביותר שבו. 3. עולם א"ק הוא כתר הכולל, עולם אצילות הוא חכמה הכוללת, עולם הבריאה הוא בינה הכוללת, עולם יצירה הוא ז"א הכולל ועולם העשיה הוא מלכות הכוללת. 4. השפה היא שפה קצרה וכל מושג צריך ללמוד על פי המסגרת בה מדובר. 5. ישנן ה' בחינות כתר שהן: א. כתר דד' בחינות דאור ישר ב. כתר הכולל ד' בחינות בכח ג. כתר הכולל ד' בחינות בפועל ד. כתר הכולל עולם שלם הנקרא אדם קדמון ה. כתר בכל מדרגה פרטית שבכל העולמות כולם שנוטלים מאדם קדמון 6. בשיעור הבא נלמד בהרחבה כל אחת מבחינות כתר האלה.

סיכום מקוצר

שאלות חזרה

מסך מלא