לרפואת יוסף בן מזל

תלמוד עשר הספירות - חלק י"ג שיעור 42 | אלף שעט-שפ

רשימת השיעורים
להרחיב

סיכום השיעור

תלמוד עשר הספירות - חלק י"ג שיעור 42 | אלף שעט-שפ

שיעור 42 סיכום בנקודות

1. למדנו בשיעור הקודם שכדי לקיים התפתחות והמשך תיקון של הכלים דגדלות שנשברו צריך להשתמש עם מלכות של צא אולם מאידך אין אנו רוצים לקלקל את השמירה שיצרנו לכן נשתמש גם במלכות של צב ובכך נרוויח גדלות במצב של שמירה. דהיינו במצב של קדושה.

2. בשיעור זה אנו לומדים כיצד קורה התהליך של השימוש במלכות של צא ולאחר מכן שימוש במלכות של צב וזה סדר ההתהוות באופן כללי.

3. מלכות דצ"א שגנוזה ומופיעה כבוצד"ק בחכמה סתמיאה ועוזקת בבחינת עזקא רבה את המדרגה לא לקבל חכמה עתה נפתחת ועושים עליה זיווג.

4. הזיווג שנעשה על הבוצד"ק נעשה רק בבחינת השערות ולא בפנימיות הפרצוף כדי שלא תהיה שבירה.

5. הזיווג בשערות על צ"א נותן את הכוח לרצות בגדול והיא שערת הנפש שיש לאדם אולם היות ואסור לקבל את האור הזה לכן מתערבת מלכות של צ"ב ומוציאה את האור הזה מחוץ למדרגה בסוד מקיף חוזר.

6. אור זה נמצא כמקיף חוזר שכבר ראינו אותו והוא משויך למדרגה ובשל התיקונים של שערות דיקנא שנלמד בהמשך ניתן לקבל את האור הזה טיפין טיפין.

7. קבלתו של האור טיפין טיפין הוא התיקון של מלכות של צ"ב ו יג תיקוני דיקנא שיש בשערות דיקנא שאותם נלמד בהמשך.

8. בכך למדנו את דרך השימוש ב ב' המלכויות במאפשרות לנו גדלות תוך כדי שמירה עלך הקדושה, שערות נפש שלאחר מכן עושים עבודה סזיפית לקבל את ההארה לאט לאט במשך שיתא אלפי שני או 60 שנה או 6 ימים או הזמן הנצרך לקבל לאת אותה ההארה.

9. אותם שאין להם את כוח הסבלנות והם נקראים עבריינים אינם שומרים על הקדושה ודוחקים בעצמם לקבל את האור שלא לאט לאט בדרך קדושה אלא שוברים את מסגרות הקדושה עוברים על החוקים ועל ידי כך גם מתחברים שוב לתהליך שבירת הכלים ולחטא. והיא סיבת הגלות.

סיכום מקוצר

שאלות חזרה

מסך מלא