לרפואת יוסף בן מזל

תלמוד עשר הספירות - חלק י"ג שיעור 41 | אלף שעז-שעח

רשימת השיעורים
להרחיב

סיכום השיעור

תלמוד עשר הספירות - חלק י"ג שיעור 41 | אלף שעז-שעח

שיעור 41 סיכום בנקודות

1. המעבר בעולם אצילות מקטנות לגדלות מצריך לעשות זיווג להעלאת רצונות גדולים

2. צורת העלאת הרצונות מחייבת להשתמש עם ב' מלכויות: בוצינא דקרדינטוא ומלכות של צ"ב

3. אי אפשר זו בלי זו. ולכל אחת מהן תפקיד לצורך הזיווג.

4. ללא מלכות של צ"א נשאר במצב הקטנות שזה הטבע של מלכות של צ"ב. על כן, מלכות של צ"א נצרכת כדי לעורר רצונות גדולים

5. ללא מלכות של צ"ב תגרם שבירה ונרד למצב של טומאה. כי הרצונות הגדולים יגרמו להתפשטות רגלי אצילות לעולמות ביע כפי שהיה בעולם הנקודים ושם יש סיגים ומות. ע"כ צריך מלכות דצ"ב שתעשה תחומים של קדושה ברצונות הגדולים

6. ע"י העלאת ביקוש עם ב' הרצונות יחד מייצרים ביקוש נכון שיכל לתת גם גדלות וגם קדושה, כ"א בתפקידו המיוחד.

סיכום מקוצר

שאלות חזרה

מסך מלא