לרפואת והצלחת דניאל בן קרן

תלמוד עשר הספירות - חלק י"ג שיעור 38 | אלף שעא-שעב

רשימת השיעורים
להרחיב

סיכום השיעור

תלמוד עשר הספירות - חלק י"ג שיעור 38 | אלף שעא-שעב

סיכום בנקודות שיעור 38

1. ישנה לכאורה סתירה בכתבי הארי שפעם הנימים נקראים ווין ופעם נקראים יודין

2. כל הנלמד בשערות נובע ממה שקרה בפנימיות הפרצופים וזאת מכיוון שהשערות מתנהגות בדומה למה שקרה בפנימיות המדרגה כי משם הם נובעות

3. בפנימיות המדרגה נהג קטנות וגדלות ואנו בודקים איזה אור האיר בגלגלתא בשתי מצבים אלה.

4. בקטנות האיר אור הרוח הנקרא ו' בגלגלתא , ובגדלות האיר אור החכמה הנקרא י' באותו חלק של גלגלתא שנקרא מוחא דאווירא.

5. אם כך כנגד מה שהאיר בקטנות בנימים יקרא ו' וכנגד מה שהאיר בגדלות דגלגלתא יקראו הנימים י'

6. כפי שערות הנפש של האדם כך אפשר ללמוד על פנימיותו ישנם שערות מצד הקיום וישנם שערות מצד השכלול.

סיכום מקוצר

שאלות חזרה

מסך מלא