לרפואת יוסף בן מזל

תלמוד עשר הספירות – חלק ג עמוד קלח

רשימת השיעורים
להרחיב

סיכום השיעור

סיכום בנקודות שיעור 33 - תלמוד עשר הספירות - דף היומי - חלק ג'

פרק ט' עמוד קל"ח. ט"ו אב תשע"ט

בית מדרש הסולם - שיעור מאת הרב אדם סיני

1. בפרק ט' אנו לומדים ששלמות הנרצה מהאדם והעולמות, שהם יתקשרו יחד לבחינת אדם העליון.

2. להיות אדם זה אומר, שבגוף מלובש השורש והנשמה והוא עצמו מתלבש בלבוש ויושב בהיכל. דהיינו שהוא בחינת שנגל"ה.

3. אין שום הבדל מעולם לעולם או מפרצוף לפרצוף מראש הקו עד סוף העשיה והשווה בין כל הבחינות הוא, שבכל אחת מהן יש את ד' הבחינות יקו"ק והשורש כנגד חכמה, בינה, ת"ת ומלכות והכתר בהתאמה.

4. חוזר לספר לנו על ההבדל בין עולם לעולם, שהבדל זה מתבטא בשיעור קומה שתלוי בעביות המסך כך שעולמות א"ק ואבי"ע יש לכל אחד מהם עוביות מסך שונה ובהתאמה ד', ג', ב', א', שורש כנגד א"ק ואבי"ע.

סיכום מקוצר

שאלות חזרה

מסך מלא