לרפואת יוסף בן מזל

תלמוד עשר הספירות - חלק י"ג שיעור 35 | אלף שסה-שסו

רשימת השיעורים
להרחיב

סיכום השיעור

תלמוד עשר הספירות - חלק י"ג שיעור 35 | אלף שסה-שסו

סיכום בנקודות שיעור 35

1. החומר של השערות הוא מאו"ח שיצא מהראש דא"א.

2. מקיף חוזר הוא האור ישר שהיה צריך להתקבל במדרגה אולם כעת משמש כאור מקיף שהכלי שלו הוא השערות.

3. השערות הם בחינת מותרי מוחא כי הם מיותרים למוחין כי המוחין מסתלקים שאי אפשר לקבל אותם. השערות עדיפים ממוחין הפנימים מצד זה שהאור המקיף המשויך לשערות הוא אור חכמה ואולם האור פנימי הוא אור הבינה בחסדים מכוסים.

4. יש צד שהאור פנימי יותר חשוב מהשערות מצד זה שהוא בא ליישום בפנימיות המדרגה בשונה מהאור מקיף שעדיין לא התקבל.

5. ישנם ג' מיני שערות שהם קוצין נימין ושערות כפי שהיתה חלוקה בפנימיות הראש כך יש גם בשערות. ועוד נאמר שמתחלקים גם ליג ימין שמאל דפנים ואחורי הראש ובחינה שכוללת את כולם.

סיכום מקוצר

שאלות חזרה

מסך מלא