לרפואת יוסף בן מזל

תלמוד עשר הספירות - חלק י"ג שיעור 33 | אלף שסא-שסב

רשימת השיעורים
להרחיב

סיכום השיעור

תלמוד עשר הספירות - חלק י"ג שיעור 33 | אלף שסא-שסב

סיכום בנקודות שיעור 33

1. ישנו הבדל בין שערות ז"א לשערות א"א שבז"א הן שחורות ובא"א הן לבנות. 2. ההבדל נובע מכך ששורש ז"א הוא מז"ת דבינה שיש בהן רצון לקבל ולכן יש בהן דינים בשונה מכל הג"ר שאין בהם גילוי של הרצון לקבל ולכן אין בהם דינים. חוסר הדין הוא בחינת לבן ויש דין זה בחינת שחור. 3. הבדל זה יעשה שינוי בשערות של העליון לעומת השערות של התחתון של העליון בבחינת לבן יהיו סערות נפש שכואב לאדם למה הוא רחוק מה' לעומת סערות הנפש של הגוף שיהיה מעורב בכך שלא מקבל תענוג אישי. 4. כאשר א"א שהוא כנגד פרצוף ע"ב רוצה לתת הארת חכמה לז"א אינו יכול לתת מפנימיותו. 5. הארת חכמה זו היא בחינת ת' המבטאת את גדלות הרצון ולכאורה הייתה צריכה להתפשט הרגל שמאלית למטה מהשורה לתחתון אולם מתקצרת ומתעבה הרגל השמאלית שלה. 6. א"א הוא כנגד פרצוף ע"ב שהיסוד שלו הוא צר בחסדים וארוך בחכמה ולפי זה היה צריך להתפשט בגדלות בפנימיתו לז"א אולם רושם המסך דקטנות פועל בו גם בגדלות והוא הגורם לעיבוי של הרגל שמאלית של הת' מצד התהליך בכך שהאור יינתן לז"א בחיצוניותו והוא שגורם לתפילין שנמצאים מחוץ לראש.

סיכום מקוצר

שאלות חזרה

מסך מלא