לרפואת יוסף בן מזל

תלמוד עשר הספירות - חלק י"ג שיעור 30 | אלף שנה-שנו

רשימת השיעורים
להרחיב

סיכום השיעור

תלמוד עשר הספירות - חלק י"ג שיעור 30 | אלף שנה-שנו

סיכום בנקודות שיעור 30

1. ישנו הבדל בתיקון בין קביעות עולם האצילות לבין שכלולו.

2. בעת הקביעות ההגנה היא שלמעלה מחזה בכל הפרצופים יהיה בבחינת חסדים מכוסים הנקראים ס' מלשון סומך ה' לכל הנופלים (ראה חלק י')

3. למטה מחזה בסוד מ' סתומה שלמרות הרצון דוחים אותו ולא מקבלים, לא משתמשים ברצון שהוא רצון של גדלות אלא מקבלים את הרגילות בחיים ואת המסגרות.

4. השמירה בעת השכלול היא בסוד מצל ששם יש תיקון מיוחד שהגדלות שנקבל תבוא בדרך שהתחתון מקבל קודם את האור דהיינו הצ' מקבל את האור אבל לא משתמש בו אלא מעלה אותו לל' כדי להכין לו כלים לקבל אותו ואפילו עם יומעט האור.

5. כל מה שהאדם מקבל בעולמו צריך לבוא לתורה ולשאול איך יכול לקיים זה בדרך תורה ואז הופך להיות שותף לשכלול העולם וכך בונים אהבה. וזהו סוד "יפה ענף חורש מצל"

סיכום מקוצר

שאלות חזרה

מסך מלא