לעילוי נשמת שרה לובא בת סימה

תלמוד עשר הספירות - חלק י"ג שיעור 28 | אלף שנא-שנב

רשימת השיעורים
להרחיב

סיכום השיעור

תלמוד עשר הספירות - חלק י"ג שיעור 28 | אלף שנא-שנב

סיכום בנקודות שיעור 28

1. בשיעור זה אנו לומדים על ההבדל בין החוירתא לנימין ומדוע החיורתא מתחלקים ל יג .

2. החיורתא הם בחינת הלבנונית היות ויציאתם מהראש בנגיעה בעור הראש לפני היציאה ממנו הם נחשבים לחיורתא שהיא בחינת שלוות השלמות ממקום החיסרון.

3. ה יג נימין הם אותו או"ח שכבר יצא מהראש ולכן הוא כבר נתמעט מהקרומא דאוירא שמשפיעה בראש ולכן הוא בסוד שערות שהיא סערת הנפש מהחיסרון.

4. אנו רואים אם כך שבוויתור על מחשבת השלמות וההליכה בדרך תורה תוך מחשבה של הדרך יש במחשבה זו ב' מקומות נפשיים השלווה שבדרך וסערת הנפש שבדרך ושניהם ראויות בעבודת ה'.

5. נשאלת שאלה מדוע ה יג חיורתא גם מחולקים הרי הם עוד לא עברו דרך המסך ? והתשובה לכך היא שהם מתנהגים כמו פנימיות הפרצוף של א"א שכן מחולק לכן גם הם מחולקים אף שעדיין לא עברו דרך המסך.

6. גם בשלוות הנפש שיש בדרך , בזמן העבודה גם היא תחולק על פי צ"ב למרות שהשלווה השלמה אמורה להיות מצד הלובן העליון צריכים לדעת שאנו עדיין לא שם אפילו בזמן השלווה.

סיכום מקוצר

שאלות חזרה

מסך מלא