לעילוי נשמת שרה לובה בת סימה

תלמוד עשר הספירות - חלק י"ג שיעור 27 | אלף שמט-שנ

רשימת השיעורים
להרחיב

סיכום השיעור

תלמוד עשר הספירות - חלק י"ג שיעור 27 | אלף שמט-שנ

סיכום בנקודות שיעור 27

1. נשאלת שאלה מדוע כאשר מדובר בתיקון הנקרא הגבהת ראשי ירכין שירכין הם נהי על א"א. והרי הנהי האלה שייכים לעתיק?

2. כדי לענות על שאלה זו מספר לנו שהמלכות שהיא בחינת או"ח שהעליון עושה לתחתון נקרא בשם נהי.

3. ב' טעמים מדוע האו"ח שהיא המלכות נקרא נהי :

א. כי מלכות בשפה של ג' קוין נקראת נהי.

ב. כי הזיווג נעשה ביסוד שהוא קו אמצעי של נצח הוד הכולל גם את נצח הוד לכן נקרא היסוד נהי ובו נמצאת המלכות.

4. האו"ח דהיינו הנהי שהעליון עושה עבור התחתון נמצא ב ג ' מקומות: בעליון, בדרך, ובתחתון.

5. כל המדובר בתיקון של הגבהת ראשי ירכין מדובר ממקום ה ג' דהיינו בראש התחתון שהוא ראש דא"א. ועל כן מדובר על התיקון שמייצר את ההפרדה וההבדלה בין גלגלתא למוחא דאוירא שבגלגלתא לא יקבל חכמה ובמוחא דאוירא יקבל חכמה אולם רק ו"ק דחכמה. שמעתה היא נקראת ג"ר דחכמה בעולם אצילות.

סיכום מקוצר

שאלות חזרה

מסך מלא