לרפואת יוסף בן מזל

תלמוד עשר הספירות - חלק י"ג שיעור 25 | אלף שמה-שמו

רשימת השיעורים
להרחיב

סיכום השיעור

תלמוד עשר הספירות - חלק י"ג שיעור 25 | אלף שמה-שמו

סיכום בנקודות שיעור 25

1. בזכות הכוח של דחיית ג"ר דחכמה במצח שישאר שישאר במקיף ולא יכנס לפנימיות זה נתן כוח של הגדלת החסדים והשבחתם בפנימיות המדרגה ואז יוכל אור זה מהמצח לרדת לעיניים ולאפשר קבלת אור בל"ב נתיבות החכמה. 2. מי שלא יודע לדחות את האור על הפרטיות שהוא כנגד ג"ר דחכמה כל ראייתו בבחינת פקיחו דעיינין תהיה שגויה ויראה באופן לא נכון את האמת. 3. דומה הדבר לצמצום א' לאור חוזר הנדחה שבזכותו מגדילים את כוח החסדים במלכות שיכול מכוח זה להאמין באידיאל ולבנות על ידי כך אור חוזר המלביש שבו אפשר לקבל חלק מהאור ישר. 4. נושא נוסף שלמדנו היום הוא בחינת י"ג אורחין חוורין שבילים לבנים שנמצאים בראש. 5. שבילים אלו הם הלובן שיש בראש שבין השערות והם י"ג בחינות והם הכללים שנובעים מהפרטים שהם השערות והם החסרונות. 6. דומים השערות לאותיות שבספר תורה והשבילים הלבנים ללבן שבספר התורה שהם הכללים שאותם צריך ללמוד אבל רק דרך הפרטים. 7. י"ג הם על פי החלוקה ד' בצד ימין ד' בצד שמאל ד' מאחורי הראש וי"ג באמצע הכולל את כולם.

סיכום מקוצר

שאלות חזרה

מסך מלא