לרפואת יוסף בן מזל

תלמוד עשר הספירות - חלק י"ג שיעור 24 | אלף שמג-שמד

רשימת השיעורים
להרחיב

סיכום השיעור

תלמוד עשר הספירות - חלק י"ג שיעור 24 | אלף שמג-שמד

סיכום בנקודות שיעור 24

1. כאשר א"א עובר ממצב קטנות ומבקש גדלות מעתיק , עתיק מוריד את ה' תתאה שלו כדי לעשות זיווג על גדלות.

2. היות ולעתיק אין בעיה להיות בצ"א אולם אינו יכול לתת צ"א זה לא"א שמלביש מבינה שלו ומטה.

3. על כן עתיק עושה תיקון בבינה שלו שתהיה מחולקת כך שהמסך לצורך הזיווג לקבלת חכמה יהיה באמצע הבינה ולמעלה ממנה יהיה רק הירכין בלי היסוד, וכתוצאה מכך תתקבל הארת חכמה בגלגלתא רק מבחינה חיצונית במצחא ולא בפנימיות כי אין שם יסוד של קו אמצעי שמכניס את האור פנימה.

4. תיקון זה משבח את בחינת החסדים שיש בגלגלתא היות ונוצרה השתוקקות של ב' קוין בקבלת חכמה בחיצוניות הגלגלתא דהיינו במצחא וגלגלגתא בוחרת בחסדים הפנימיים שנקראים תורת הנסתר. ובכך חיזקנו את גלגלתא שגם בגדלות כשיגיע ג"ר דחכמה יהיה לה את הכוח לא לקבל אור זה אפילו אם היא תשתוקק אליו.

5. אגב כך הזכיר את התיקון הבא של פקיחו דעיינין דהיינו שב ל דצלם שהוא ז"ת דבינה כן אפשר לקבל אור ועל זה נלמד בהמשך.

סיכום מקוצר

שאלות חזרה

מסך מלא