תלמוד עשר הספירות – חלק ג עמוד קלג

רשימת השיעורים
להרחיב

סיכום השיעור

שיעור 29 – תלמוד עשר הספירות – דף היומי – חלק ג' פרק ג' עמ' קל"ג – י"א אב תשע"ט בית מדרש הסולם – שיעור מאת הרב אדם סיני 1. בפרק ח' אנו דנים באדם שבעולמות 2. האדם מורכב מחלקים הנקראים שנגל"ה שהם ראשי תיבות של שרש נשמה לגוף לבוש היכל והיחס ביניהם הוא כנגד כתר חכמה בינה ת""ת ומלכות 3. כל הרוחניות שבאדם שלמדנו שנקראת נרנח"י היא כלולה בשם אחד הנקרא נשמה והיא בחינת חכמה והיא כנגד עולם אצילות, ששם נמצאת הרוחניות של האדם והיא בחינת שבת. 4. כל מה שיש בכל עולמות אבי"ע נובע מהמורכבות של מלכות דא"ס שהייתה בנויה מאותן ד' בחינות ושורש, שעל כן גם צד האדם מורכב מד' בחינות כפי שלמדנו בעולמות. 5. בפרק זה נלמד על מבנה האדם בעולם אצילות ומשם יובנו כל השאר.

❡ ניתן לעקוב אחרי העדכונים וליצור קשר https://www.instagram.com/hasulam.com... hasulam.site@gmail.com הצטרפו ללימוד התע״ס היומי: https://dafhayomitaas.org.il אתר הבית: http://bit.ly/2Vhv6Zt

סיכום מקוצר

שאלות חזרה

שאלות לחזרה ושינון חלק ב אותיות סט-ע:

1. מה ההבדל ומה המדרג בד' בחינות דאו"ח? 2. מתי פועל הכלל "כי כל העב יותר הוא חשוב יותר וכל הזך יותר הוא שפל יותר" ומתי פועל הכלל ההפוך, דהיינו שכל הזך יותר הוא חשוב יותר וכו'? 3. מדוע מלכות כלולה מכל י"ס דאו"ח? הבא דוגמא לכך. 4. עפ"י איזה חוק הזדככות המסך מגלה את ה' הבחינות שבבחי"ד בעוד שבטעמים הן אינן מגולות? 5. מהו התהליך של גילוי הקומות זו למטה מזו ומהן?

מסך מלא