לעילוי נשמת מידה בת חנה

תלמוד עשר הספירות - חלק י"ג שיעור 9 | אלף שיג-שיד | הדף היומי

רשימת השיעורים
להרחיב

סיכום השיעור

תלמוד עשר הספירות - חלק י"ג שיעור 9 | אלף שיג-שיד | הדף היומי

סיכום בנקודות שיעור 9

1. בשיעור זה אנו לומדים על ההבדלים שיש בתוך כל אחד מהראשים של א"א שכפי שלמדנו כל אחד מחולק על ידי עצם והתכללות.

2. אנו מתייחסים לחלוקה בשורשי המחשבה מצד השפעת האורות ועל כן אנו מתייחסים אליהם כע"ב ס"ג ומ"ה ובהתאם לכך שמות ההויה והמילואים שלהם. היות ששם הויה מורה על התלבשות המוחין והעוביות מראה על אותיות המילוי שיש בשם.

3. בהתאם לכך כל ג' הפרצופים בלגלתא יהיו הויה במילוי יודין וכל ג' הפרצופים במוחא דאווירא יהיו הויה במילוי יודין מלבד הו' שתהיה במילוי אלפין. וג' המוחין שיש במוחא סתימאה יהיו הויה במילוי אלפין.

4. ההבדל בין ג' הבחינות שבגלגלתא שמצד האותיות כולם שוות דהיינו הויה במילוי יודין יהיה בהבדל בניקוד שלהם.

5. מצד התלבשות אורות בכלים אור הנפש הוא הראשון שנתפשט בגלגלתא דגלגלתא ולכן מצד זה רק האותיות הראשונות שבהויה של גלגלתא דגלגלתא יהיו מנוקדות. כאשר הי' תהיה מנוקדת בחולם להראות שהארה באה מהעליון ובה' שהיא הנקבה בצרי כדי להראות שעדיין אין זיווג והו' שצריכה להתפשט תהיה מנוקדת בקמץ שמקמצת על החכמה וסוגרת אותה למעלה. והה' האחרונה שנתונה עדיין לה' הראשונה מנקודת כמוה בצרי שמדגישה את בחינת האחוריים ולא את בחינת הזיווג.

6. בהמשך התפשטות האורות לכלים נכנסת מדרגת הרוח והיא מבטאת את המוחא דאווירא של גלגלתא ובה אותיות המילוי יהיו כבר מנקודות אך היות והתנועה היא בתוך עצמם אז הן תהיינה מנוקדות כמו העליון כמו האותיות הראשונות וזה מורה שכל ההתפתחות היא רק בחיקוי העליון כפי הקטן המחקה את הוריו ואין עדיין התפתחות עצמית של רצון חדש המתפתח שזה כנגד מדרגת הצומח.

7 אותיות מילוי הי' יהיו מנוקדות בחולם ה-י' יהיו מנוקדות בצרי - ויו יהיו מנוקדות בקמץ - וה-י יהיו מנוקדות שניהם בצרי.

8. את הבחינה האחרונה הנקראת התפשטות נשמה בכלי דגלגלתא נלמד בשיעור הבא

סיכום מקוצר

שאלות חזרה

מסך מלא