תלמוד עשר הספירות – חלק ג עמוד קכו

רשימת השיעורים
להרחיב

סיכום השיעור

סיכום קצר שיעור 23- תלמוד עשר הספירות- דף היומי- חלק ג' פרק ז' עמוד קכ"ו. ג' אב תשע"ט בית מדרש הסולם- שיעור מאת הרב אדם סיני התחלנו היום פרק ז', עיקר הלימוד בא לבאר איך יצא פרצוף מפרצוף ובעיקר דבר מפתיע, שאנחנו לומדים פה, שהוא מבאר לנו שיש משהו שבא מהפרצוף העליון ומהעולם העליון לתחתון בצורה שנקראת בקיעה, כלומר, שאינו מתחשב במסך. עובר דרך המסך בלי להתחשב בו. אגב כך מסביר לנו גם על מה שעובר שלא דרך בקיעה. כי יש שני דברים שעוברים מהעולם העליון לעולם התחתון. משהו שעובר כפרצופים הרי יש איזשהו מבנה של עולם. שעולם בנוי מאריך אנפין, אבא ואמא וזו"ן. אז המבנה הזה צריך לעבור למטה. איך הוא עובר? כבר למדנו בפרקים הקודמים שהוא עובר על ידי זיווג דהכאה. שהעליון עושה זיווג דהכאה עבור התחתון. ועל פי זיווג דהכאה שהעליון עושה עבור התחתון, על פי זה עוברים כל החוקים מהעליון לתחתון. אז בא ומספר לנו כאן שבאמת זה קורה ככה הוא רוצה לתת לנו איזשהי ידיעה על הצורה שהעליון עובר לתחתון. יחד עם זאת רוצה לתת עוד ידיעה שהיא מאד חשובה- שהמלכות דמלכות של העולם העליון יורדת לתחתון להיות עתיק במקום התחתון. עתיק זה אומר נעתק מהשגה, זה אומר בצורה של מסורת. למה מסורת? כי לא צריך לעשות על זה זיווג דהכאה. הזיווג דהכאה לא פועל שם. זה עובר ובוקע את המסך. וזה מסורת כי לא צריך בזה שכל. ככה זה בא מהעליון, ככה זה בא ממשה רבינו. כמו שלמדנו במסכת אבות: משה קיבל תורה מסיני ומסרה ליהושע ויהושע לזקנים, וזקנים לנביאים ונביאים מסרוה לאנשי כנסת הגדולה. אז ככה המסורת עוברת מדור דור. ואנחנו לא צריכים שכל בשביל מסורת. זה נקרא בקיעה. ככה אנחנו רואים שהכתר של עולם התחתון בנוי כמו עולם העליון מעתיק ואריך אנפין. כמו שלמדנו בשיעור הקודם. רק יש הבדל בין עתיק ואריך אנפין. מה ההבדל ביניהם? עתיק עובר מעולם לעולם בדרך של בקיעה ואריך אנפין עובר מעולם לעולם בדרך של מסך. אז מה זה המסך שעובר? מה זה אריך אנפין שעובר? זה מחשבה. עולם המחשבה זה אריך אנפין. עולם המחשבה זה עתיק, שנעתק מהשגה. זאת אומרת שהכתר שלנו בנוי משניים גם מאמונה וגם ממחשבה. עתיק הוא גבוה מאריך אנפין כך שצריך בכל עולם שיהיה לנו עתיק. עתיק הוא גם המקשר בין העליון לתחתון. ועתיק עובר בבקיעה ולכן זה משהו מאד נקי שאתה לא יכול להבין אותו על ידי המחשבה. אתה לא יכול להתעסק בו על ידי המחשבה, במופלא ממך אל תחקור, זה הבחינה העליונה, אז זה מה שהבנו על עתיק. רוצה לתת לנו עוד ידיעה על אריך אנפין. אומר- דע לך - אריך אנפין שעובר לתחתון, עובר על ידי זיווג דהכאה אבל לא כל מה שיש בעליון עובר לתחתון, אלא העליון בנוי מראש וגוף. רק צד הגוף של העליון עובר לתחתון. מי זה הגוף של העליון. למשל אם העליון בנוי מעשר ספירות ועשר ספירות מהוות ראש וגוף, כיצד הן מהוות ראש וגוף? הראש נאמר הוא חב"ד הגוף הוא חג"ת נה"י. אז אומר לנו שרק הגוף עובר לתחתון אז רק חג"ת נה"י של העליון עובר לתחתון. אז אם זה נקרא אריך אנפין של העליון, חב"ד חג"ת נה"י, אז רק חג"ת נה"י שלו עובר לתחתון. כמובן שמדובר על זיווג על בחינה ב'. על זיווג דבחינה ג' בכלל לא מדובר. אבל מה יהיה ההבדל בין הב' של אצילות, לב' של בריאה? למה אני אומר ב'? כי אצילות עושה זיווג על בחינה ב' לטובת עולם הבריאה. כי כל אצילות הוא ג'. העוביות שלו הוא על בחינה ג' וכל הבריאה ב'. אז כדי שאצילות יתן לעולם הבריאה, חוץ ממה שעושה לעצמו זיווג על ג', הוא עושה זיווג על ב' לעולם התחתון. כי התחתון מקבל רק על ב' . ואחר כך הוא עוד צריך לעבד את הב' בתוכו. אבל הוא מקבל רק על ב'. אז אותו רעיון פה, כשעושה על ב' לטובת התחתון הוא לא נותן את כל הב'. הוא נותן רק את הגוף. וזה ההבדל בין ב' של אצילות לב' של בריאה. עד כדי שהוא אומר שהחג"ת שירד מאצילות הוא הופך להיות ראש לעולם הבריאה. יוצא שהגוף של העליון הוא נשמה לתחתון. נלמד את זה בהמשך בצורה יותר מפורטת אבל נתן לנו להבין את כל זה כאן כדי שנלמד את הרעיון של בקיעה שיש משהו שעובר כחוט השני בכל העולמות וזה העתיק הזה. ובלי העתיק הזה שעובר מהעליון לתחתון לא היה קשר בין העליון לתחתון. היה קשר רק של מחשבה. אם הוא היה רק קשר של מחשבה, אז היינו יכולים לכאורה לפתור הכל על ידי מחשבה. פתאום באים ואומרים לנו שיש משהו שבכלל לא תלוי במחשבה. אז לא יעזור לך לחקור במדע עוד ועוד... שאם תגיע לדקות המחשבה, אז תבין. לא, יש משהו שלא תבין אף פעם. למה? כי הוא בא מהעליון לתחתון בלי שום בחינה שאתה יכול להבין. אז אין לך מה לחקור בזה. ❡ ניתן לעקוב אחרי העדכונים וליצור קשר https://www.instagram.com/hasulam.com... hasulam.site@gmail.com הצטרפו ללימוד התע״ס היומי: https://dafhayomitaas.org.il אתר הבית: http://bit.ly/2Vhv6Zt

סיכום מקוצר

שאלות חזרה

שאלות לחזרה ושינון חלק ב אותיות סט-ע:

1. מה ההבדל ומה המדרג בד' בחינות דאו"ח? 2. מתי פועל הכלל "כי כל העב יותר הוא חשוב יותר וכל הזך יותר הוא שפל יותר" ומתי פועל הכלל ההפוך, דהיינו שכל הזך יותר הוא חשוב יותר וכו'? 3. מדוע מלכות כלולה מכל י"ס דאו"ח? הבא דוגמא לכך. 4. עפ"י איזה חוק הזדככות המסך מגלה את ה' הבחינות שבבחי"ד בעוד שבטעמים הן אינן מגולות? 5. מהו התהליך של גילוי הקומות זו למטה מזו ומהן?

מסך מלא