לרפואת אביה בת רות

תלמוד עשר הספירות -חלק י"ב שיעור 60 | אלף רמ"ה-רמ"ו | הדף היומי

רשימת השיעורים
להרחיב

סיכום השיעור

תלמוד עשר הספירות -חלק י"ב שיעור 60 | אלף רמ"ה-רמ"ו | הדף היומי

סיכום בנקודות שיעור 60 1. ז"א המייצג את הנברא צריך להיוולד עם הכח לבטא את מטרת הבריאה שהיא אהבה, דהיינו יתר דביקות, כלומר עם שותפות של התחתון שהוא הרצל"ק המושך אור חכמה.

2. הפר' העליונים מז"א הם רק אמצעי ולא מטרה שהם בחי' חסד ולא חכמה, ובזה הם נחשבים לבחי' מלאכים, כלומר סיוע לאדם והיות ואין בהם רצל"ק לכן אין בהם טעויות, עומדים על רגל אחת.

3. כדי להוליד את ז"א שנולד מאו"א, צריך שאו"א יתעלו למד' חכמה כדי שיולידו אותו עפ"י תפקידו לייצר אהבה, לכן או"א מתאחדים לפר' אחד, עולים לא"א ששם ישנה חכמה בשרש, ע"י כך יש להם אפשרות להוליד את ז"א עם רצון לחכמה אבל גם עם הטבע שלהם שהוא חסדים.

4. ז"א עצמו נולד עם ב' כוחות – מחזה ולמעלה – חסדים מכוסים – צד הזכר שבאדם, ומחזה ולמטה – צד החכמה שהיא בחי' חסדים מגולים. ב' בחי' אלו הם כנגד יראה ואהבה שצריכים להיות בכל אדם, כאשר רק צד של חסדים אינו מבטא בשלמות את צד האדם אלא צריך לחכמה. ההתקשרות שלו לעליונים היא ע"י לימוד התורה שהיא כמו צד של מלאכים.

5. בזאת סיימנו את חלק י"ב ובחלק י"ג נלמד את שרשי המוחין ליצירת אהבה. בחל' י"ד נלמד בע"ה על נתינת המוחין האלו לזו"ן ועל נסירת הנקבה, בחלק ט"ו – נלמד על דרכי החיבור בינהם ובחלק ט"ז על לידת האדם ועולמות בי"ע.

סיכום מקוצר

שאלות חזרה

מסך מלא