תלמוד עשר הספירות – חלק ג עמוד קכד

רשימת השיעורים
להרחיב

סיכום השיעור

סיכום שיעור קצר 21- תלמוד עשר הספירות- דף היומי- חלק ג' פרק ו' עמוד קכ"ד. כ"ט תמוז תשע"ט בית מדרש הסולם- שיעור מאת הרב אדם סיני בשיעור הקודם למדנו שיש לנו בחינת ממוצעת בין כל שתי מדרגות והיא לא נמנית עם המדרגה שמתחתיה ובכל זאת שייכת אליה וגם שייכת למדרגה שמעליה. ראינו שיש רק ארבע בחינות חכמה, בינה, תפארת ומלכות שמקבלות אותיות יקו"ק והכתר הוא קוצו של י' אבל לא ניתן לומר שהוא לא נמצא, כפי שלמדנו עשר ולא תשע. יש משהו שקודם לתוהו הנקרא אפס לכן אנחנו אומרים כך :  שיש לנו אפס  ממנו לאחר מכן יש את הכתר  ולאחר מכן יש את הגוף, את הנברא  שהנברא יש לו יקו"ק  והכתר- הוא קוצו של יוד  והאפס- לא יודעים  הכתר הזה בנוי מתוהו ובוהו  שהם שורש בכח ושורש בפועל  האפס בלתי נתפס  הוא כמו המאציל העליון  הכתר הוא נאצל ביחס לאפס  ומאציל ביחס לנאצל שהוא ד' בחינות- כמו הגוף.  זה כמו ראש וזה כמו גוף  יש משהו מעל הראש  לכן זה כמו משפך שיש לו חלק צר וחלק רחב  יש בו את שני הצדדים, גם של העליון שלו שהוא בחינת תוהו שמתהה מחשבות אדם. שורש בכח, ואני לא מבין אותו.  מצד שני יש בו צד, שאני יכול לראות בכח מה יצא ממנו. ובל מקום אם אנחנו תופסים את הנקודה, רוצים לתפוס קשר בין העליון לתחתון הוא בא מהמקום הזה וכל זה חייב להיות באמונה, צריכים לקבל את זה .  כי הבוהו זה כמו חוק עליון, חוק שורשי. שהכל נובע ממנו.  והתוהו זה אמונה בדבר שהוא למעלה מאיתנו. שזה כמו אמונה א' בבורא.  וב' זה כמו התורה הבוהו. שממנה יש שורש של כל מה שיקרה אחר כך.  אז אלה שתי הבחינות וככה זה בנוי:  באפס אמרנו שאין שום תפיסה, אין חומר ואין צורה  בנאצל יש חומר ויש צורה  ובתוהו זה מחולק ואפשר לראות את זה בכל מדרגה  אומר גם שהכתר הוא כמו חומר ראשון שנקרא היולי שאני לא תופס בו. אש, רוח, מים, עפר- הם כבר בנאצל. ❡ ניתן לעקוב אחרי העדכונים וליצור קשר https://www.instagram.com/hasulam.com... hasulam.site@gmail.com הצטרפו ללימוד התע״ס היומי: https://dafhayomitaas.org.il אתר הבית: http://bit.ly/2Vhv6Zt

סיכום מקוצר

שאלות חזרה

שאלות לחזרה ושינון חלק ב אותיות סט-ע:

1. מה ההבדל ומה המדרג בד' בחינות דאו"ח? 2. מתי פועל הכלל "כי כל העב יותר הוא חשוב יותר וכל הזך יותר הוא שפל יותר" ומתי פועל הכלל ההפוך, דהיינו שכל הזך יותר הוא חשוב יותר וכו'? 3. מדוע מלכות כלולה מכל י"ס דאו"ח? הבא דוגמא לכך. 4. עפ"י איזה חוק הזדככות המסך מגלה את ה' הבחינות שבבחי"ד בעוד שבטעמים הן אינן מגולות? 5. מהו התהליך של גילוי הקומות זו למטה מזו ומהן?

מסך מלא