לרפואת יוסף בן מזל

תלמוד עשר הספירות -חלק י"ב שיעור 57 | אלף רל"ט-ר"מ | הדף היומי

רשימת השיעורים
להרחיב

סיכום השיעור

תלמוד עשר הספירות -חלק י"ב שיעור 57 | אלף רל"ט-ר"מ | הדף היומי

1. למדנו היום ב' דברים – א. הארה של האם מצד היניקה בב' שנים ראשונות דיניקה. ב. הארה של האם מב' שנים ועד ט' שנים לצורך השלמת כלים. 2. אנא נותנת מהשם אלקים והצינור המרכזי שמשפיע הוא ה-ה' שהוא האות המרכזית שבשם אלקים. א"ל-דד ימני. י"ם - דד שמאלי. 3. החלב המתוק יותר ניתן מהדד הימני כי הוא העצם והדד השמאלי רק מתכלל בו. היות ועצם נתינה מהדד השמאלי היא נתינת חכמה בהיותו מצד ז"ת דבינה, אך במצב זה הוא אינו מתפקד מצד העצם שלו שהוא נתינת חכמה וע"כ החלב בו הוא רק התכללות ולכן פחות מתוק מהחלב בדד הימני. 4. מב' שנים ועד ט' שנים נותנת האם בחינות ג' פעמים ע"ב. ע"ב זה רצל"ק. ע"י הארה זו היא מעוררת את בתחתון ומגדילה רצונותיו. 5. ג' פעמים ע"ב הם מצד ס"ג-מ"ה וב"ן. 6. ס"ג+י' אותיותיו הם ע"ג. מ"ה + חשבון אותיותיו הפשוטות יחד הם ע"א. וב"ן מצד אחוריים שבו (ריבוע) הוא ע"ב. 7. ג' פעמים ע"ב זה האור של השלמת כלים שנותנת האם מב' שנים ועד ט' שנים – דהביינו גילוי הרצון של הוולד ועדין צריכה לחנמכו מצד החסדים שהם בחי' ג"ר דרוח.

סיכום מקוצר

שאלות חזרה

מסך מלא