לעילוי נשמת רינה בת יהודה

תלמוד עשר הספירות -חלק י"ב שיעור 54 | אלף רל"ג-רל"ד | הדף היומי

רשימת השיעורים
להרחיב

סיכום השיעור

תלמוד עשר הספירות -חלק י"ב שיעור 54 | אלף רל"ג-רל"ד | הדף היומי

סיכום בנקודות שיעור 54

1. במצב העיבור ישנם גם ג' בחינות מוחין חכמה בינה ודעת.

2. הביטוי למוחין אלו מתראה בציור של הה' של השם אלוקים היות ואין עוביות למדרגה כי היא בעיבור וכל הזיווגים הם מבחינת האם לכן זה לא מתבטא במילוי אלא רק בציור.

3. מוח החכמה שבעיבור התראה בצורה של ד' ו-י' בתוכה שזה מצביע על כך שהעליון טמן את מה שיכול להיוולד בתוך הבינה. שזה זמן ג' הימים הראשונים של העיבור של זמן קליטת הזרע.

4. מוח הבינה שבעיבור מתבטא בציור של הה' כ-ד' ו-ו' בתוכה והוא מורה שהבינה יכולה להוליד את מה שטמן האבא בתוכה שזה זמן ההריון.

5. מוח הדעת מתבטא בציור של הה' כג' ווים שזה מורה על כך שיש ממשות בלידה שזה עלית הז"א לבינה לבחינת דעת שזה זמן היניקה של כ"ד חודש.

סיכום מקוצר

שאלות חזרה

מסך מלא