תלמוד עשר הספירות – חלק ג עמוד קכג

רשימת השיעורים
להרחיב

סיכום השיעור

סיכום שיעור קצר 20- תלמוד עשר הספירות- דף היומי- חלק ג' פרק ו' עמוד קכ"ג . כ"ח תמוז תשע"ט בית מדרש הסולם- שיעור מאת הרב אדם סיני

התחלנו את פרק ו' שבפרק הזה אנחנו לומדים רעיון שהוא רעיון יסוד מאד חשוב ביהדות. שאומר לנו שהכתר לא נמנה, הוא מעל הראש, הוא לא חלק מהבריאה. הוא כמו ממוצע בין בורא לנברא. ולמה הוא לא נמנה? לא נמנה זה לא אומר שהוא לא שייך, הוא שייך אבל לא סופרים אותו. כי לספור זה אומר לראות את הפרטים שבדבר. אבל הוא לא עוד פרט. זה לא עוד משהו שהוא חלק מהבריאה. אז מה זה? זה כמו משהו אלוקי שקיים בכל דבר, כמו משהו שהוא מעבר לחומר שיש בכל חומר, כמו משהו שמעבר למקרה שיש בכל מקרה. אם אין לי אותו, את המעבר למקרה שיש בכל מקרה, אז הדבר הוא לא שלם. רק עם המעבר למקרה שבכל מקרה אני יכול לגשת לדבר הבא כי הוא המגשר בין הדברים, אבל הוא לא נמנה. אומר לנו בעל הסולם, תסתכל בשם יקו"ק שבו יש רק ארבע אותיות שהן כנגד חכמה, בינה, תפארת ומלכות. אם כך החכמה היא הספירה הראשונה. היא גם נקראת ראשית. גם הראש נקרא ראש. גם הראשון נקרא ראשון. אז אם הוא ראשון, יש משהו לפני הראשון? מי לפני הראשון? אם הוא ראשון אז הוא נמנה- 1, 2.... מה יש לפני האחד? 0 או 10... 10 לפני האחד? אז אם למשל אני סופר עד 20, מה זה 21? הייתי צריך 20. אז 20 לא נמנה ב-21, 22, 23, 24. מה זה העשרים הזה? הוא כמו הכתר של כל המדרגה הזו. הוא בא מהעליון. הוא לא שייך לתחתון. מה זה לא שייך? אתה לא יכול למנות אותו, אתה לא יכול לספור אותו, אתה לא יכול לחקור אותו. הוא לא בא בצורה של זיווג דהכאה. הוא כמו נעתק מהעליון וניתן לתחתון. לא צריך חקירה. אין חקירה פה. זה לא שאתה יכול לחקור אותו. כי אם היית יכול לחקור אותו, היית יכול להחזיר אותו גם לעליון. הבריאה נעשתה בצורה כזו. אז הוא אומר – אתה רואה שיש ד' אותיות. נמצא שהחכמה היא ההתחלה. אומר אבל אתה סיפרת לי שיש בחינה ממוצעת. מה זאת הבחינה הזו? שלמדנו שיש כמו – קוף, אדני השדה, אלמוגים. ובתוך האדם מה הם? הבחינה הממוצעת בין רוחניות וגוף, נקראת רביעית הדם. ובין גוף ללבושים נקראת שערות וצפורניים. בין לבושים לבית, נקראת אוהלים ועל בחינת אוהלים עוד יש לדבר. אבל הוא אומר, הבחינות הממוצעות האלה, האם הן שייכות או לא שייכות לאותה מדרגה? הן שייכות אבל הן לא נמנות. יש הבדל בין שייך לנמנה. הוא אומר לפני ראשית, לפני ב-יקו"ק, לפני הי' ביקו"ק, אי אפשר לספור כלום. בעצם אנחנו מנסים לחפש מה היא ההתחלה. אם אני אלך אחורה, אני אדע מהי ההתחלה. הרי הכתר צריך להתחיל את המדרגה. עכשיו אני אקח את החומר ואחלק אותו. אעשה נקודה יותר קטנה ויותר קטנה ויותר קטנה. מה מתחיל בכלל את הנקודה? אתה לא יכול להבין מה מתחיל את הנקודה. אתה לא יכול להבין בחקירה, זה לא משנה כמה תחקור. זה לא שחושב המדע, טוב, אם אני אקבל יותר שכל, אז אני אדע בסוף.... בחג השבועות אומרים תמנו 49 עד שתגיעו למדרגה של שבועות. אבל כתוב תספרו 50 יום. אז אני צריך לספור 50? אומר לא, שבע שבועות. אבל 7 שבועות זה 49. לא, ה-50 בא ממילא. אתה לא צריך למנות אותו, אתה לא צריך לבוא בחקירה. זה כמו כלל כמו רגש. מה פעולות אני צריך לעשות כדי פתאום להרגיש שזה חלק ממני? לא יודע, זה בא פתאום. הפתאום הזה הוא לא חלק מהחקירה. זה נקרא עתיק, נעתק מהשגה. זה ניצוץ בורא שנמצא בנברא.

בית מדרש הסולם ללימוד פנימיות התורה וחכמת הקבלה בדרך ״בעל הסולם״ והרב״ש בראשות הרב אדם סיני. ❡ ניתן לעקוב אחרי העדכונים וליצור קשר https://www.instagram.com/hasulam.com... hasulam.site@gmail.com הצטרפו ללימוד התע״ס היומי: https://dafhayomitaas.org.il אתר הבית: http://bit.ly/2Vhv6Zt

סיכום מקוצר

שאלות חזרה

שאלות לחזרה ושינון חלק ב אותיות סט-ע:

1. מה ההבדל ומה המדרג בד' בחינות דאו"ח? 2. מתי פועל הכלל "כי כל העב יותר הוא חשוב יותר וכל הזך יותר הוא שפל יותר" ומתי פועל הכלל ההפוך, דהיינו שכל הזך יותר הוא חשוב יותר וכו'? 3. מדוע מלכות כלולה מכל י"ס דאו"ח? הבא דוגמא לכך. 4. עפ"י איזה חוק הזדככות המסך מגלה את ה' הבחינות שבבחי"ד בעוד שבטעמים הן אינן מגולות? 5. מהו התהליך של גילוי הקומות זו למטה מזו ומהן?

מסך מלא