לעילוי נשמת אריה בן שרה

תלמוד עשר הספירות -חלק י"ב שיעור 49 | אלף רכ"ב-רכ"ג | הדף היומי

רשימת השיעורים
להרחיב

סיכום השיעור

תלמוד עשר הספירות -חלק י"ב שיעור 49 | אלף רכ"ב-רכ"ג | הדף היומי

סיכום בנקודות שיעור 49

1. בשיעור זה אנו מבקשים ללמוד את ההבדל בחכמה ובינה של המוחין בין עיבור יניקה ומוחין.

2. בעיבור החכמה עשתה תיקון של הורדת לב האבן על ידי הארת הרפ"ח ניצוצין והבינה נתנה מלכויות חדשות של צמצום ב' הנקראים נ' שערי בינה.

3. בעיבור היות והוא עוביות דשורש לכן יש לו את כללות הדעת רק בכח כי אין שם עוביות בפועל כפי בחינת השורש.

4. במצב היניקה שיש לו עוביות דבחיא אולם ה ה"ת נמצאת רק בנקבי עיניים. פועלת העוביות ממטה למעלה לכן יש את כללות הדעת בפועל , אולם היות והאח"פ שהוא הרצון מצד מטה מהמסך אז אין התשפטות ממטה למעלה ולכן זה רק בכללות בראש ולא בגוף .

5. במצב המוחין ישנו תיקון נוסף לחכמה ובינה שבהם אור ה"ת ירדה לפה ואח"פ עלו לזיווג בראש וזה איפשר להתפשטות הדעת ממעלה למטה גם לגוף דהיינו גם פרטיות. ועל כן ניכר מוח הדעת.

6. אנו רואים הפרש גם בלבושי המוחין ובמוחין שיש בין עי"מ באופן הבא:

7. בעיבור- יש לו את לבושי המוחים של אלם מאלוקים בסוד שהעובר הוא אלם ואינו מדבר.

8. ביניקה- המוחין שלו הם לבושי המוחין של שם אלקים שזה עדיין דין וחיצוניות לכן הידע שלו שזה נקרא דעת הוא רק כללי ולא פרטי והוא רק בראש אבל לא בלב.

9. במוחין – שם הויה פועל בו שהוא הפנימיות ועל כן יכול להתפשט גם לגוף בבחינת והשבות אל לבבך שרק המשיג את הפנימיות יכול שיתפשט אל הפרטיות.

סיכום מקוצר

שאלות חזרה

מסך מלא