לרפואת יוסף בן מזל

תלמוד עשר הספירות -חלק י"ב שיעור 48 | אלף רכ"א-רכ"ב | הדף היומי

רשימת השיעורים
להרחיב

סיכום השיעור

תלמוד עשר הספירות -חלק י"ב שיעור 48 | אלף רכ"א-רכ"ב | הדף היומי

סיכום בנקודות שיעור 48

1. בשיעור הקודם למדנו שיש שוני בין מצב המוחין בעיבור יניקה ומוחין. שהמוחין בהם הם בהתאמה בבחינת חסר דעת כללות הדעת ומוח הדעת.

2. בהתאם לרמת התפתחות התחתון כך העליון מודד לו את הדעת שצריך לתת לו וזאת על ידי לבושי המוחין.

3. למצב העיבור שנקרא חיצוני נותן לו משליש תחתון של לבושי מוחין שבהם אין יסוד אלא רק מנצח הוד היות והם מעוביות דשורש שאין בה מסך עצמי.

4. למצב היניקה שנקרא אמצעי נותן לו משליש אמצעי של לבושי מוחין שבהם יש קו אמצעי דהיינו יסוד. אולם רק בכללות , היות והם מעוביות דבחי"א שהיא עוביות קלושה.

5. למצב הגדלות שנקרא פנימי נותן לו משליש עליון של לבושי המוחין שבהם יש קו אמצעי דהיינו יסוד גם בפרטות היות והם מעוביות שיכולה כבר להתפשט מיניה וביה לגוף שהוא צריך פירוט.

§6. בכל מסגרת נצטרך לעבור את כל השבלים הללו ואי אפשר לדלג על אף לא אחד מהם, וכן במסגרת החיים הכללית שלנו הן ברוחניות והן בנפש ונוכל לראות את זה גם כסימן בחוש הראות בגדילה של ילד.

סיכום מקוצר

שאלות חזרה

מסך מלא