לרפואת יוסף בן מזל

תלמוד עשר הספירות -חלק י"ב שיעור 46 | אלף רי"ז-רי"ח | הדף היומי

רשימת השיעורים
להרחיב

סיכום השיעור

תלמוד עשר הספירות -חלק י"ב שיעור 46 | אלף רי"ז-רי"ח | הדף היומי

סיכום בנקודות שיעור 46

1. אין לך פרצוף מכל הה' פרצופים שבכל אחד מד' עולמות אבי"ע שיש בו יותר מג' כלים. וכן לכל ספירה וספירה שלו. והם כנגד נר"נ.

2. אנו רואים אומנם חיה ויחידה במדרגה אולם חיה ויחידה הם במסגרת הנשמה.

3. שואל האר"י מדוע אומר שעיבור ב' זה פנימיות והרי למדנו שזה חיצוניות, התשובה: בעיבור ב' ישנם ב' זיווגים, זיווג הא' בב' שנים ויום עדיין שייך לחיצוניות והזיווג בט' שנים ביום שגם הוא שייך לעיבור ב' הוא נקרא פנימיות.

סיכום מקוצר

שאלות חזרה

מסך מלא