לרפואת יוסף בן מזל

תלמוד עשר הספירות -חלק י"ב שיעור 39 | אלף ר"ג-ר"ד | הדף היומי

רשימת השיעורים
להרחיב

סיכום השיעור

תלמוד עשר הספירות -חלק י"ב שיעור 39 | אלף ר"ג-ר"ד | הדף היומי

סיכום בנקודות שיעור 39

1. במצב הגדלות דכלים בט' שנים ויום אחד – לפני הזיווג להתפשטות אורות בכלים המצב שישנו הוא גדלות דכלים וקטנות דאורות.

2. במצב זה מתקבל אור הנהי בכלים דנהי, אור החגת בכלים דחגת, ואור החגת בכלים דחבד.

3. בקטנות דאצילות באים לתקן את חלוקה הא' – דהיינו כלים דפנים דע' הנקודים ששם היה רק אור הנפש.

4. חוק חשוב – כפי הקומה היוצאת מזיווג אור העליון בע' אצילות על הרשימות שעלו מעולם הנקודים – כן עולים ונתקנים כלים וניצוצין שנפלו בעת השבירה לקליפה – והוא נק' להחיות מתים.

5. מבחי' נפשית יש לראות שיש לנו רצונות שהם מתים – בבחי' רשעים בחייהם נק' מתים. להחיותם אפשר כאשר אדם פועל בקדושה. כגודל קדושתו יתקן את הרגשות השליליים שהם בבחי' מתים אצלו. אם יעלו בלי זיווג דקדושה כל שיחיו הוא את המוות ולא את החיים האמיתיים.

6. מט' שנים ויום אחד ועד י"ג – שמצד התפילה הוא מק"ש דיוצר עד "ה' אלקיכם אמת" מתקנים ומקבלים נ"ר דנשמה. מי"ג מתחילים לקבל נשמה דנשמה.

סיכום מקוצר

שאלות חזרה

מסך מלא