לעילוי נשמת יצחק בן שרה

תלמוד עשר הספירות – חלק א עמוד יג

רשימת השיעורים
להרחיב

סיכום השיעור

תלמוד עשר הספירות- דף היומי- חלק א'- שיעור 12

הסתכלות פנימית עמוד י"ג- כ"ד ניסן תשע"ט

בהסתכלות פנימית נותן לנו בעל הסולם (בעה"ס) הקדמה. כפי שאתם זוכרים באור פנימי נתן לנו הקדמה שישנן שתי תפיסות גשמית ורוחנית. גשמיות מה שתופסים בגדרים של זמן ומקום ורוחניות שהיא מעבר לזמן ומקום. זהו זמן טוב לצרף עוד אנשים ללימוד זה.

כתוב- "ראשית כל צריכים לדעת ..... ואיך אפשר להסתייע בהם במקום שחוש ודמיון אינם שולטים שם, כי למשל, אפילו אם תקח את המלה היותר דקה כגון "אורות", הרי היא ג"כ מדומה ומושאלת מן אור השמש או אור מורגש של נחת רוח וכדומה, אם כן איך יתכן להתבטא עמהן בעניני אלקות" מעלה פה שאלה. מה גם שיכולנו לקחת עוד מילים. למה אין בעה"ס שואל על העניינים הנפשיים- אהבה, געגוע, השתוקקות? למה אינו שואל על אלה? כי מילים אלה הן על פי הרגש האדם. אז מדוע אין בעה"ס מדבר מהן? הוא רק מעביר לנו את זה למקום עבודה.

בעה"ס כשהגיע לארץ ישראל הלך ללמוד אצל המקובלים- הם אמרו שאין ללמוד על הנפש. בעה"ס לא קיבל את זה כי אמר שצריך גם לעבוד דרך חכמת הקבלה. עשה ב' דברים:

א. לימד את חכמת הקבלה בדרך רוחנית לגמרי

ב. קירב את זה לנפש כדי שנוכל לעבוד

למה לא קירב לגוף? כי ההלכה מקרבת לגוף של מה צריך לפעול. צריך לקרב אך לא ללמוד דרך זה. למה איני משתמש במלות של נפש. למה לא דרכם אני לומד? כי הן גם תלויות בזמן ומקום. אני יכול לעשות איתן עבודה אחרי שלמדתי חכמת הקבלה.

אז השאלה- איך נלמד חכמת הקבלה על פי מושגים שהם מדומים על פי חמשת החושים כאשר חכמת הקבלה היא אלוקיות גמורה?

תשובה- " ולפיכך בחרו להם חכמי הקבלה שפה מיוחדת, שאפשר לכנותה "שפת הענפים"," הפיתרון נקרא שפת הענפים. למה בחרו בה? כי אין שום מהות שאנחנו תופסים אפילו בחמשת החושים שלא תהיה נמשכת מהעולם העליון.

אז תגיד, אם אדם גבוה יותר הוא יותר רוחני?

אנחנו יודעים שזה לא כך. למשל הרב"ש היה נמוך או שהאר"י נפטר בגיל מוקדם- 36. היה חולה והיה רוחני? מה צריך כן לומר? העולם הגשמי הוא לא המשך ישיר של העולם הרוחני. הוא כמו בבואה. הוא כמו צל. האם הצל קיים או לא? מיהו? העדר האור מדמות שמסתירה את האור. השתקפות של עצם במראה לא קיימת בעצם.

כמו המשל הנפלא שמביא הבעש"ט של אדם המסתכל במראה ורואה כתם על המצח וכל חייו מנסה לנקות את הכתם מהמראה כשבעצם הוא על מצחו.

זהו משל פלאי שמלמד אותנו על תפיסת הגשמיות. (כמובן שמלמד גם שצריך לתקן את עצמנו ולא לנסות לתקן בחוץ...) שהיא רק בבואה, כצל חולף. אז מי אני? עלי לקחת את העיוות שיש במראה ולתקן אותו. המראה הזו מראה לי צורה של זמן מקום העדר ותמורה. אבל עלי להוריד ממנו זמן מקום העדר ותמורה. רק אז נוכל להבין. מצד אחד יש לנו את שפת הענפים שלכל מילה יש מובן בעולם הרוחני, אבל עלי לעשות שתי תנועות: א. להפשיט מזמן ומקום ב. לייצר בה סדר.

איך אדע ? בעה"ס מלמד אותי איך לעשות את זה. תמיד אנחנו מחוייבים לשני הדברים האלה. למה משתמשים בשפת הענפים? בעצם יש רק רוחניות. גשמיות היא רק בבואה. איך פחדו שלא יגשימו? פחדו. לכן העבירו לא לכל אחד.

כתוב - כמורה באצבע וכו'...." מה צריך לעשות כאשר רואים באופן ברור עולם גשמי ועולם רוחני לא. צריך לעשות התמרה. איזו התמרה? להסיר את העיוות ולעשות סדר רוחני.

בן אדם יותר גבוה הוא יותר רוחני אבל לא יותר גבוה פיזי. גבוה רוחנית. יש את הסדר הזה אבל לא כמו בגשמי. "מתמיהים..." למה משתמשים בביטויים לא יפים? תורה היא ויש להשתמש בכל המושגים הנדרשים. לא יכול להחסיר מילה כי היא חלק מהסדר. כמו למשל זיווג אחור באחור- אחוריים מילה לא כל כך יפה. אבל אחוריים זה חסר חשיבות פנים זה בעל חשיבות. עלי להראות את המקום הרוחני הזה.

" ולא עוד, כי האבידה ההיא תגרום פגם ובלבול גדול בכל מרחבי החכמה, שאין לנו עוד חכמה בכל חכמות העולם, שיהיו הענינים כל כך משולבים זה בזה, בדרך סיבה ומסובב גורם ונמשך, כמו חכמת הקבלה " דע לך אתה לומד מתמטיקה, פיסיקה, אסטרונומיה, פסיכולוגיה- אין מדע יותר מדויק מחכמת הקבלה. הוא מתאר בסדר של סיבה ומסובב גורם ונמשך.

אינך יודע מה זה התפשטות א', י"ב מיני אור חוזר- השפה היא קצרה. צריך ללמוד כל מושג בצורה מדויקת. אם תוריד אחד מהשלבים בשרשרת אתה פוגם. יודע מי שכותב תוכנה . אם אתה משמיט משהו קטן התוכנה אינה עובדת.

בסוגריים אומר שגם בעבדות נפש צריך לדייק קולע כדי לעשות עבודת נפש ראויה. עד כאן אמרנו שיש לנו בעיה איך ללמוד חכמת הקבלה. מה התשובה? שפת הענפים. שפה שלוקחת מושגים מהעולם הגשמי שעושים לה טרנספורמציה לעולם הרוחני.

"כעיוורים מגששים קיר"- גם רבי חיים ויטאל מביא בהקדמה לעץ חיים. "כל הלומד תלמוד בבלי לבד אין לו עיניים והוא כעיוור מגשש קיר באפילה" ...מדובר במי שלומד את התלמוד הבבלי מי שלא מכיר ולומד את חכמת הקבלה. ההשלכות הלא נכונות מהגשמיות לרוחניות הן כמו " כנראה אם כואבת לי אוזן שמאל קשה לי לשמוע ביקורת". יש להתרחק ממי שעושה את הפרושים האלה. כעיוור. זולת- אם מפי חכם מובהק......- זכינו לבעה"ס שלימד אותנו. לא כל החכמים באו ומסרו לנו את החכמה. על זה אנו חייבים תודה עצומה גדולה לבעה"ס . עשרות אלפי אנשים לומדים את תורת בעה"ס והוא נותן לנו עיסוק של שנים בחכמה זו.

"וזהו שטרחתי בביאורי זה, להסביר את עשר הספירות, כפי שהורה לנו החכם האלקי אריז"ל, על פי טהרתן הרוחנית, המופשטות מכל מושגים מוחשיים, " - חשוב! לא ללמוד את הקבלה במושגים גשמיים אף על פי שלומדים את זה דרך מושגים גשמיים.

מה יהיה עם אנשים? נשים? יכולים לגשת. כל הבעיה היא שמגשימים. אפשר ללמוד בלי להגשים.

סיכום

1. בראשית מזכיר לנו בעה"ס שכל חכמת הקבלה מדברת מעניינים רוחניים המופשטים מזמן מקום העדר ותמורה.

2. בעקבות כך מגיעה קושיה- איך אנחנן יכולים אם כל התפיסה שלנו היא חושית התופסת את העולם דרך זמן מקום וכו'?

3. תשובה – אפשר ללמוד בעזרת שפת הענפים. מהי? א. שפת הענפים היא שפה של מלים גשמיות במובנים רוחניים.

4. יש לעשות משפת הענפים התמרה בשתי צורות: א. להוציא מהעדר זמן ומקום ב. לייצר בה סדר

5. הסברתי די באריכות מהי גשמיות שהיא בבואה של העולם הרוחני עם עיוות של המראה . שהוא העיוות של העדר מקום זמן ותמורה. לא באמת קיימת גשמיות. כמו סימוליציה שנמצאים בה כדי לעשות עבודה ולהשתכלל. על כך נתנו דוגמה של טייס שלומד דרך סימולציה. אומרים לו "זה היה סתם". הוא אומר "מה אכפת לי. עכשיו אני יודע לטוס". גם כאן בעולם הזה שבו הייתי בתפיסה גשמית נהייתי יותר אדם. זה שווה לי כי עשיתי עבודה.

6. למה משתמש בעל הסולם במילים לא תמיד יפות? כי חייב הגדרות מדויקות ולכן משתמשים בכל המושגים

7. שפת הקבלה היא מאד מדויקת ולכן כך יש ללומדה. אלו שלא יודעים לעשות את ההתמרה הזו הם כעיוורים ואסור ללמוד מהם או באופן הזה את חכמת הקבלה. באופן חיובי נאמר שצריך לדעת לעשות את ההתמרה כדי ללמוד. לא מדובר על עבודת נפש כיצד אתה מרגיש. מדובר על תורה. לא קשור למה אתה מרגיש. נקודה חשובה.- בעה"ס אומר אני נתתי לכם פירוש המאפשר לכל אחד ללמוד בצורה מדויקת.

אז סיכום בקצרה

1. החכמה נלמדת בצורה אלוקית

2. בעיה שלומדים דרך החושים. איך נלמד?

3. בשפת הענפים

4. שפה עם התמרה בשתי צורות.

5. מהי גשמיות-

6. חייבים להשתמש בכל המושגים גם הלא יפים כי חייבים דיוק. חייב ללמוד את החכמה בסדר נכון.

7. מי שלא יודע לעשות את ההתמרה, שיזהר מלעשותה. בעה"ס נתן לנו את שפת הקבלה המדויקת. עד כאן.

שאלות של תלמידים

האם יש הבדל בין השפה הגשמית למציאות הגשמית? שפה או מציאות?

תשובה – שפה מה שמחבר בין החוץ לפנים. שפת הענפים מחבר בין תפיסת המציאות לתודעת האדם. איך אני רואה את המציאות דבר מוכן לי. מלמדים אותך את הקשר. איך ידעת? התחלת לקרוא לזה כוס. אם היו אומרים לך שזה ספר- היית קורא לזה ספר. אותו דבר פה מלמדים אותך קשר בין המציאות לתפיסת המציאות שלך. מה ההבדל בין ענף לסימן? ענף הוא כמו שנובע מהרוחניות, מהשורש, מהגזע. יכול להבין דרך הענף. האם כשאני רואה מציאות גשמית זה יכול לתת לי הבנה? לא ביחסים כמו בגשמיות. לפעמים רואים קשרים דומים. לא עושים השלכות לבד. יש קשר- איך הקשר אתה לא יודע. הרבה דברים לא מובנים לנו.

האם יש עוד עיוותים? לא מכיר, אתה יכול להעלות ונבחן אותם.

סימולציה - מה צריך להעלם בה? אתה חושב שירית, לא ירית.... רכבת לא רצה לך לפנים בסרט ואתה נבהל, אבל אין רכבת. אלה עיוותים טובים זוהי הקליפה השומרת לי על הפרי. אדם לא היה מפחד אם לא היו לוקחים לו את הבריאות הגשמית. עשו שלא יוכל להרגיש ולחשוב אחרת . אחרת לא יתאמן. אתה יודע שאין רכבת ואתה שוב ושוב נבהל

שאלות חזרה

מסך מלא