תלמוד עשר הספירות – חלק ג עמוד קיט

רשימת השיעורים
להרחיב

סיכום השיעור

סיכום בנקודות שיעור 17- תלמוד עשר הספירות- דף היומי- חלק ג' פרק ה' עמוד קי"ט כ"ה תמוז תשע"ט בית מדרש הסולם- שיעור מאת הרב אדם סיני 1. עשינו חזרה ממש כללית במבט מאד גדול על מה למדנו עד כה היום.  בחלק א' הלימוד היה על האינסוף שהוא שלם ועל הצמצום שבעקבותיו היו כלים דעגולים.  בחלק ב' על העיגולים ועל הקו והיחס ביניהם, שהקו הוא כלים דיושר.  בחלק ג' עד כה למדנו על כך שד' הבחינות שהיו באינסוף, על ידי התפשטות קרן הבריאה שהיא התפשטות האור, מתחלק באופן כללי לד' עולמות אצילות, בריאה, יצירה ועשיה והשורש. 2. כאן בפרק ה' אנחנו לומדים על חלוקות משנה נוספות של ד' הבחינות שיש בכל נברא ובכל מקום. 3. כל עליון נקרא מאציל ביחס לתחתון שלו שנקרא נאצל. 4. כל התפשטות של אור בכל מקום שהוא מייצרת ד' בחינות פרטיות של אותה ההתפשטות. והן מתחלקות לשמות שונים על פי חכמה, בינה, ת"ת ומלכות וגם האדם התחתון מתחלק באופן זה. 5. התחלקות של האדם התחתון היא הרוחניות שבו, שזה נרנח"י, הגוף שלו, המלבושים, הבית שיושב בו וכדומה. 6. אין לך פרט קטן בכל המציאות שלא יהיה מסתדר על פי הבחינות האלה. 7. למרות שהשמות של כל הפרטים הם שמות דומים על פי ד' החלוקות, כל אחד שונה מהאחר על פי המסגרת שבה הוא נמצא ומה שקובע את המסגרת, זה גובה הקומה של המסגרת שבה הוא נמצא, וזה קובע המסך. ❦ בית מדרש הסולם ללימוד פנימיות התורה וחכמת הקבלה בדרך ״בעל הסולם״ והרב״ש בראשות הרב אדם סיני. ❡ ניתן לעקוב אחרי העדכונים וליצור קשר https://www.instagram.com/hasulam.com... hasulam.site@gmail.com הצטרפו ללימוד התע״ס היומי: https://dafhayomitaas.org.il אתר הבית: http://bit.ly/2Vhv6Zt

סיכום מקוצר

שאלות חזרה

שאלות לחזרה ושינון חלק ב אותיות סט-ע:

1. מה ההבדל ומה המדרג בד' בחינות דאו"ח? 2. מתי פועל הכלל "כי כל העב יותר הוא חשוב יותר וכל הזך יותר הוא שפל יותר" ומתי פועל הכלל ההפוך, דהיינו שכל הזך יותר הוא חשוב יותר וכו'? 3. מדוע מלכות כלולה מכל י"ס דאו"ח? הבא דוגמא לכך. 4. עפ"י איזה חוק הזדככות המסך מגלה את ה' הבחינות שבבחי"ד בעוד שבטעמים הן אינן מגולות? 5. מהו התהליך של גילוי הקומות זו למטה מזו ומהן?

מסך מלא