להצלחת אברהם אליהו בן חנה

תלמוד עשר הספירות -חלק י"ב שיעור 32 | אלף קפ"ט-ק"צ | הדף היומי

רשימת השיעורים
להרחיב

סיכום השיעור

תלמוד עשר הספירות -חלק י"ב שיעור 32 | אלף קפ"ט-ק"צ | הדף היומי

סיכום בנקודות שיעור 32

סיכום מקוצר

שאלות חזרה

מסך מלא