לרפואת יוסף בן מזל

תלמוד עשר הספירות -חלק י"ב שיעור 30 | אלף קפ"ה-קפ"ו | הדף היומי

רשימת השיעורים
להרחיב

סיכום השיעור

תלמוד עשר הספירות -חלק י"ב שיעור 30 | אלף קפ"ה-קפ"ו | הדף היומי

סיכום בנקודות שיעור 30

1. בכל התפתחות של ז"א צריך לראות שיש זמן הכנה שזה המצב בו נמצאת המדרגה ההמשכה במילת ישראל מושך את האור לפי ההכנה והשלב השלישי הוא בקשה במילה אחד שהיא העלת מ"ן כך שלפי ההכנה תהיה ההמשכה ולפי ההמשכה תהיה העלאת מ"ן. 2. את תחילת התהליך מתחילים מקריאת שמע שעל המיטה שאז ההכנה דהיינו המצב בו המדרגה נמצאת היא נפש רוח דרוח שזה הקביעות של ז"א דאצילות. 3. במילה ישראל של קריאת שמע שעל המיטה תהיה המשכה של מקיפים דאמא דהיינו השלמת כלים והבקשה במילה אחד תהיה של ג"ר דרוח מאבא. 4. קריאת שמע דקורבנות היא בערך כמו קריאת שמע שעל המיטה. 5. קריאת שמע דיוצר שבמצב זה דהיינו זמן ההכנה יש כבר ג"ר דרוח ויש השלמת כלים, לכן ההמשכה במילה ישראל תהיה של נפש רוח דנשמה והעלאת מ"ן במילה אחד תהיה לג"ר דנשמה. כאשר את הג"ר דנשמה נקבל בברכת אבות ואת מדרגת חיה בשים שלום. 6. בקריאת שמע דערבית שהשלמת כלים עדיין קיימת הבקשה תהיה לקבל נפש רוח דנשמה ולא יותר כי אין כוח למשוך יותר בקריאת שמע דערבית 7. לאחר הזמנים שעבר ז"א ניתן למשוך את כל האורות האלה בתנועה נפשית שאינה תלויה בזמן כמו בתפילות ומעשים טובים.

סיכום מקוצר

שאלות חזרה

מסך מלא