לרפואת יוסף בן מזל

תלמוד עשר הספירות -חלק י"ב שיעור 29 | אלף קפ"ג-קפ"ד | הדף היומי

רשימת השיעורים
להרחיב

סיכום השיעור

תלמוד עשר הספירות -חלק י"ב שיעור 29 | אלף קפ"ג-קפ"ד| הדף היומי

סיכום בנקודות שיעור 29

1. כל מה שהאדם משיג מק"ש שעל המיטה עד סוף תפילת ערבית הן מדרגות של שכלול שמגיעות לצורך התפתחותו הרוחנית של האדם. 2. הקיום של האדם הוא כנגד הקיום של ז"א דאצילות. 3. הקיום של ז"א דאצילות הוא כנגד תיקון הכלים דקטנות של עולם הנקודים שמדרגתם בעולם אצילות הוא נ"ר דרוח. 4. כל הבא מתחילת אצילותו אינו מקבל שינוי, כן הקיום של האדם אינו מקבל שינוי ומה שמשתנה זה רק מה שתלוי באדם עצמו ולא בעליונים ממנו. 5. השכלול של האדם יכול להיות בעולה ויורד לפי מעשיו של האדם הן הפנימיים והן החיצוניים אולם קטנותו דהיינו עצם קיומו לא תלויים בו ולכן יכול לחיות גם ללא השכלול הרוחני. 6. התורה הקדושה ודרכיה מאפשרים לאדם לייצר עפ"י שיטה התקדמות בדרך רוחנית לצורך שכלולו. וכל המתעכבים מלהצטרף לדרך זו מעכבים את השכלול של נשמתם וכן של נשמת העולם ואשרי המזרזים לדבר המצווה.

סיכום מקוצר

שאלות חזרה

מסך מלא