לרפואת יוסף בן מזל

תלמוד עשר הספירות -חלק י"ב שיעור 26 | אלף קע"ז-קע"ח | הדף היומי

רשימת השיעורים
להרחיב

סיכום השיעור

תלמוד עשר הספירות -חלק י"ב שיעור 26 | אלף קע"ז-קע"ח | הדף היומי

סיכום בנקודות שיעור 26

1. קריאת שמע של המיטה נועדה לצורך השלמת כלים שנעשית על ידי או"א ואנו בקריאת שמע זו מכינים את הנשמה בעת השינה להצטרפות לזיווג הזה.

2. לימוד תורה לאחר חצות לילה נועד לתת צורה של אמונה להשתוקקויות שקיבלנו על ידי קריאת שמע שעל המיטה.

3. קריאת שמע של יוצר כאשר היא באה לפני הנץ החמה אם האדם הוא חסיד קדוש אינו צריך לומר קריאת שמע דקורבנות, ואז הוא מסמיך את תפילת עמידה מיד לאחר הנץ החמה וקריאת שמע דיוצר לפני הנץ החמה סמוך לה.

4. קריאת שמע דקורבנות נועדה להתעוררות של קריאת שמע שעל המיטה דהיינו לעורר את השלמת הכלים. הערה, הארי הקדוש לא דילג על קריאת שמע זו גם אם התפלל בהנץ החמה. קריאת שמע דיוצר שאומרים לפני וסמוך לתפילת העמידה נועדה כהכנה לקבל אורות.

5. בתפילת העמידה מקבל את המוחין.

6. במנחה למרות שהסתלקו המוחין לאחר גמר התפילה נשאר שיור מהם במשך כל היום ועל שיעור זה שהוא ו"ק מקיים את תפילת מנחה. ואין צורך בקריאת שמע כי נשארים אורות משחרית.

7. בערבית לאחר שקיעת החמה וצאת הכוכבים מסתלקים כל האורות שהשגנו בשחרית מצד התלבשות אורות בכלים ולכן צריך קריאת שמע כמו זו דיוצר כדי למשוך שוב אורות.

8. לאחר מכן הולכים לישון ואומרים קריאה שמע שעל המיטה ושוב מתחיל יום חדש וסדר חדש.

סיכום מקוצר

שאלות חזרה

מסך מלא