לרפואת יוסף בן מזל

תלמוד עשר הספירות -חלק י"ב שיעור 22 | אלף קס"ט-ק"ע | הדף היומי

רשימת השיעורים
להרחיב

סיכום השיעור

תלמוד עשר הספירות -חלק י"ב שיעור 22 | אלף קס"ט-ק"ע | הדף היומי

סיכום בנקודות שיעור 22

1. בגיל 9 ויום ביאתו של הז"א נקראת ביאה היות מאיר חסד הדעת בכלי הדעת תזא בסוד וידע אדם את אשתו. 2. לכאורה כבר בשנה השביעית מקבל את אור הדעת בגיל הפעוטות אולם רק עטרת היסוד ותפארת מאירים בדעת ולכן דעתו לא שלמה לביאה אלא רק כאשר חסד הדעת יאיר בדעת. 3. אגב כך שמספר לנו שצריך את גיל ט' ויום כדי שאור הדעת יאיר בדעת כך במצב זה כל שאר החסדים מאיר כל אחד בכלי המתאים לו בז"א בשונה ממה שהיה קודם והוא מטעם הופכיות כלים ואורות. 4. האם ביאתו של ז"א ב9 ויום יכולה גם להוליד ומה היא ביאה אם לא לצורך הולדה?

סיכום מקוצר

שאלות חזרה

מסך מלא