תלמוד עשר הספירות – חלק ג עמוד קטז

רשימת השיעורים
להרחיב

סיכום השיעור

שיעור 15 – תלמוד עשר הספירות – דף היומי – חלק ג' פרק ג' עמ' קטז, כ"ב תמוז תשע"ט בית מדרש הסולם – שיעור מאת הרב אדם סיני 1. הספירה העליונה שבכל עולם מאירה בכל י"ס שבאותו עולם 2. הספירה העליונה שבכל עולם נמדדת עפ"י גובה הקומה של אותו עולם. יוצא מכך שכל הספירות בלי יוצא מן הכלל. בעולם אצילות מאיר בהן חכמה. ובעולם הבריאה מאיר בהן אור הבינה. ובכל הספירות שבעולם היצירה מאיר בהן אור הרוח וכן הלאה. 3. כל אור שעובר מספירה לספירה בכל עולם, מאיר את האור של אותו עולם. עד כדי שאפילו אם ז"א דאצילות מעביר למלכות דאצילות אור – מעביר את אור החכמה. 4. המושג אמא עילאה מקננא בכורסיא, בא להעביר לנו את המושג 'קינון' שהיא הארה שאינה תמידית, אלא פעם מאירה ופעם לא. וזה תלוי בתחתונים. 5. ההארה שעוברת בתוך כל עולם היא בדרך מעבר ולא בדרך התלבשות. כך שאם למשל אור הז"א שמתפשט עד מלכות דבריאה, כדי לעשות זיווג דהכאה לטובת עולם היצירה, עובר דרך חלון ונקב צר ולא בדרך של התלבשות. 6. מסך שמתפשט ממעלה למטה, הוא יוצר את הגבול באותו עולם. כאשר הוא רק ממטה למעלה הוא עדיין לא מגביל את אותו עולם. ❦ בית מדרש הסולם ללימוד פנימיות התורה וחכמת הקבלה בדרך ״בעל הסולם״ והרב״ש בראשות הרב אדם סיני. ❡ ניתן לעקוב אחרי העדכונים וליצור קשר https://www.instagram.com/hasulam.com... hasulam.site@gmail.com הצטרפו ללימוד התע״ס היומי: https://dafhayomitaas.org.il אתר הבית: http://bit.ly/2Vhv6Zt

סיכום מקוצר

שאלות חזרה

שאלות לחזרה ושינון חלק ב אותיות סט-ע:

1. מה ההבדל ומה המדרג בד' בחינות דאו"ח? 2. מתי פועל הכלל "כי כל העב יותר הוא חשוב יותר וכל הזך יותר הוא שפל יותר" ומתי פועל הכלל ההפוך, דהיינו שכל הזך יותר הוא חשוב יותר וכו'? 3. מדוע מלכות כלולה מכל י"ס דאו"ח? הבא דוגמא לכך. 4. עפ"י איזה חוק הזדככות המסך מגלה את ה' הבחינות שבבחי"ד בעוד שבטעמים הן אינן מגולות? 5. מהו התהליך של גילוי הקומות זו למטה מזו ומהן?

מסך מלא