תלמוד עשר הספירות – חלק ג עמוד קטו

רשימת השיעורים
להרחיב

סיכום השיעור

שיעור 14 – תלמוד עשר הספירות – דף היומי – חלק ג' פרק ג' עמ' קטו, כ"א תמוז תשע"ט בית מדרש הסולם – שיעור מאת הרב אדם סיני 1. כאשר העליון מוליד את התחתון הוא עושה זיווג בקומת התחתון במקומו 2. כשהעליון עושה זיווג לצורך התחתון הוא אינו משנה את טבעו להיות התחתון אלא רק מעורר את התחתון שבתוכו. למשל עולם אצילות שעושה זיווג על בחי"ב לעולם הבריאה אינו משנה את טבעו – הוא נשאר בחי"ג. 3. כל הפרצופים המשניים שישנם בעולם אצילות או בכל עולם אחר, הם פרטים של אותו עולם, שטבעם הכללי לא משתנה. כפי שיכולים להיות לנו בני אדם שונים, אבל כולם בני אדם. 4. המעבר של עולם אצילות כדי לעשות זיווג על בחי"ב לטובת עולם הבריאה נקרא 'חלון' 5. כאשר עוברת המדרגה מעולם אצילות לעולם הבריאה, המסך נקרא 'סיתום' מכיוון שהוא לא מאפשר לבחי"ג לעבור ועושה עליה צמצום. אבל יחד עם זאת הוא כן מאפשר למסך של בחי"ב לעבור. דהיינו למדרגת בינה. ז"א אומרת שהמסך מצמצם את ג' וממסך את ב

בית מדרש הסולם ללימוד פנימיות התורה וחכמת הקבלה בדרך ״בעל הסולם״ והרב״ש בראשות הרב אדם סיני. ❡ ניתן לעקוב אחרי העדכונים וליצור קשר https://www.instagram.com/hasulam.com... hasulam.site@gmail.com הצטרפו ללימוד התע״ס היומי: https://dafhayomitaas.org.il אתר הבית: http://bit.ly/2Vhv6Zt

סיכום מקוצר

שאלות חזרה

שאלות לחזרה ושינון חלק ב אותיות סט-ע:

1. מה ההבדל ומה המדרג בד' בחינות דאו"ח? 2. מתי פועל הכלל "כי כל העב יותר הוא חשוב יותר וכל הזך יותר הוא שפל יותר" ומתי פועל הכלל ההפוך, דהיינו שכל הזך יותר הוא חשוב יותר וכו'? 3. מדוע מלכות כלולה מכל י"ס דאו"ח? הבא דוגמא לכך. 4. עפ"י איזה חוק הזדככות המסך מגלה את ה' הבחינות שבבחי"ד בעוד שבטעמים הן אינן מגולות? 5. מהו התהליך של גילוי הקומות זו למטה מזו ומהן?

מסך מלא