לרפואת יוסף בן מזל

תלמוד עשר הספירות -חלק י"ב שיעור 12 | אלף קמ"ט-ק"נ | הדף היומי

רשימת השיעורים
להרחיב

סיכום השיעור

תלמוד עשר הספירות -חלק י"ב שיעור 12 | אלף קמ"ט-ק"נ | הדף היומי

סיכום בנקודות שיעור 12

1. למדנו ב' נושאים בשיעור זה, נושא הראשון ב' העיבורים הנושא השני דדי אדם.

2. ישנם ב' עיבורים כאשר העיבור הראשון הוא לצורך הקיום בו מקבלים נרנחי נפש ונפש רוח דרוח.

3. עיבור ב' הוא לצורך השכלול בו יש ב' שלבים ושלב ראשון מקבלים את הג"ר דרוח להשלמת כלים, ושלב שני את האורות שהם נרנחי. כל אחד מהשלבים יש לו זיווג משלו.

4. עצם האדם הוא מעיבור א' דהיינו רק הקיום במצב של קיום, לצורך שכלול חייבת להיות שותפות של האדם כמו בעיבור ב' וכן לצורך גדילתו כך שמב' שנים ויום אחד צריך להתחיל לערב את האדם עצמו בקניית הגדלות שלו, אחרת לא תהיה הפניה וקניה של הגדלות.

5. גם לזכר יש דדים למרות שאינו מניק מכיוון שיש התכללות בין הזכר לבין הנקבה זאת מכיוון שהדדים הם מבחינת נצח הוד דאריך אנפין שעלו לחג"ת וקבלו מהם את תכונת ההתכללות בסוד רעים.

6. דדי אדם מצביעים על כך שא"א שותף בבריאת האדם היות והאדם כדי להיות שלם צריך לעשות עליה כדי לקנות את בחינת א"א שהוא בריח התיכון של עולם האצילות. בזאת שונה האדם מכל הבהמות שלהם היניקה הוא במקום הטבור ולא במקום החזה, דהיינו בלי הערוב של א"א. 7. יוצא מהנקודה הקודמת שהאדם הוא כלל וכל שאר הבריות יהיו בעלי עוצמה כמה שיהיו הם רק פרטים ולכן הם צריכים לשמש את האדם שהוא שנועד לקבל את ההטבה מאת הבורא יתברך והוא נזר הבריאה.

סיכום מקוצר

שאלות חזרה

מסך מלא