לרפואת יוסף בן מזל

תלמוד עשר הספירות -חלק י"ב שיעור 11 | אלף קמ"ז-קמ"ח | הדף היומי

רשימת השיעורים
להרחיב

סיכום השיעור

תלמוד עשר הספירות -חלק י"ב שיעור 11 | אלף קמ"ז-קמ"ח | הדף היומי

סיכום בנקודות שיעור 11

1. למדנו בשיעור הקודם שישנם ב' עיבורים כשבכל אחד מהם ישנן שתי הבחנות, בעיבור א' עיבור ויניקה, בעיבור ב' השלמת כלים וקבלת אורות. 2. כל התיקונים לאחר שבירת הכלים בעולם הנקודים באו כדי לתקן את מה שקרה בעולם הנקודים. 3. התיקון נעשה בהדרגה, כל שעל הכתר של הרשימות יוצא פרצוף עתיק, על חכמה א"א על בינה אוא וישסות על חלק מזון דרשימות יוצאים זו"נ דאצילות ועל השאריות מהם יוצאים כל העולמות בי"ע דקדושה. 4 . כפי ההדרגה שיש בעולמות כך יש הדרגה של יציאת הפרצוף. שקודם יוצא העיבור לאחר מכן היניקה ולאחר מכן הגדלות שנעשה בשלבים. 5. המושג קיסתא דחיות מורה על החיות הבסיסית שיש לז"א שהיא רוח דרוח. ומעבר לזה כדי לקבל את השכלול הוא צריך עיבור נוסף, כך אנו לומדים בכל מדרגה שיש את החיות שהיא הקיום ואת השכלול שלצורך כך צריך פנימיות וגדלות.

סיכום מקוצר

שאלות חזרה

מסך מלא