תלמוד עשר הספירות – חלק ג עמוד קיד

רשימת השיעורים
להרחיב

סיכום השיעור

סיכום בנקודות שיעור 13- תלמוד עשר הספירות- דף היומי- חלק ג' פרק ד' עמוד קי"ד כ' תמוז תשע"ט בית מדרש הסולם- שיעור מאת הרב אדם סיני

1. כל מעבר של אור מעולם עליון לעולם התחתון צריך להיות עם לבוש המתאים למדרגת התחתון. למשל, כשעולם אדם קדמון מעביר אור לעולם אצילות, הוא עושה זיווג על בחינה ג' שמתאים לעולם אצילות, כשעולם אצילות מעביר אור לעולם הבריאה, הוא עושה זיווג על בחינה ב' שמתאים לגובה קומה של עולם הבריאה. 2. בכל עולם, כל הספירות מקבלות את הטבע שלהן דרך הלבוש ששם הן נמצאות. בעולם הבריאה כולן, כולל הכתר וחכמה, יהיו במדרגה של בחינה ב'. כדוגמת הצלופן שהוא כנגד הלבוש, שהצלופן צובע את הכל בצבע של הצלופן. 3. המעבר בין הספירות בתוך הזיווג שנעשה בשביל העולם התחתון, הוא כמו שלמדנו את המעברים שיש בראש בפרק ב', דהיינו בהרחקה דרך חלון ודרך נקב צר. 4. צריכים לשים לב למעבר של האורות, שהמעבר של האור מהתפשט הוא כנגד ההכרה . המעבר בתוך הראש הוא על ידי הקשרי תודעה המתחשבים בתחתון, אבל לא בצורה מלאה, והמעבר ללב הוא עלי ידי לבוש.

בית מדרש הסולם ללימוד פנימיות התורה וחכמת הקבלה בדרך ״בעל הסולם״ והרב״ש בראשות הרב אדם סיני. ❡ ניתן לעקוב אחרי העדכונים וליצור קשר https://www.instagram.com/hasulam.com... hasulam.site@gmail.com הצטרפו ללימוד התע״ס היומי: https://dafhayomitaas.org.il אתר הבית: http://bit.ly/2Vhv6Zt

סיכום מקוצר

שאלות חזרה

שאלות לחזרה ושינון חלק ב אותיות סט-ע:

1. מה ההבדל ומה המדרג בד' בחינות דאו"ח? 2. מתי פועל הכלל "כי כל העב יותר הוא חשוב יותר וכל הזך יותר הוא שפל יותר" ומתי פועל הכלל ההפוך, דהיינו שכל הזך יותר הוא חשוב יותר וכו'? 3. מדוע מלכות כלולה מכל י"ס דאו"ח? הבא דוגמא לכך. 4. עפ"י איזה חוק הזדככות המסך מגלה את ה' הבחינות שבבחי"ד בעוד שבטעמים הן אינן מגולות? 5. מהו התהליך של גילוי הקומות זו למטה מזו ומהן?

מסך מלא