לעילוי נשמת זהרי בן פורטונה

תלמוד עשר הספירות -חלק י"ב שיעור 7 | אלף קלט-קמ | הדף היומי

רשימת השיעורים
להרחיב

סיכום השיעור

תלמוד עשר הספירות -חלק י"ב שיעור 7 | אלף קלט-קמ | הדף היומי

1. בשיעור היום למדנו שלושה נושאים עיקריים: נושא הסיגים , בירור הנצח וקבלת אורות היניקה לאט לאט.

2. הדמים היוצאים לאחר הלידה נקראים סיגים ופירושם שיש עוד מה לברר בהם למדרגה התחתונה. ורק המדרגה האחרונה של סוף העשייה הדמים היוצאים ממנה הם קליפות גמורות שאין בהם יותר תועלת.

3. מזמן הלידה נבררת רק מדרגת החגת והנהי טמונים בתוך החגת ולכן נבררו כחב חגת וההוד יסוד מלכות לא נבררו.

4. מדוע נצח כן הוברר? הרי הוא שייך לנהי ובעיבור אמרנו שלא הובררו הנהי? תשובה: היות וכל הברור הוא מצד התלבשות אורות בכלים והנצח מאיר בתפארת ותפארת כן הוברר וסימננו שהתינוק נולד עם רגליים רק שהם לא מתפקדות.

5. בזמן הלידה ישסות עובר למצב קטנות ועושה זיווג על חגת נהי. אם כך מדוע צריכים כד חודש כדי לקבל את הרוח דרוח? תשובה: מה שניתן מלמעלה בבת אחת התחתון מקבל לאט לאט.

סיכום מקוצר

שאלות חזרה

מסך מלא