לרפואת יוסף בן מזל

תלמוד עשר הספירות -חלק י"ב שיעור 5 | אלף קלה-קלו | הדף היומי

רשימת השיעורים
להרחיב

סיכום השיעור

תלמוד עשר הספירות -חלק י"ב שיעור 5 | אלף קלה-קלו| הדף היומי

סיכום בנקודות שיעור 5

1. למדנו בשיעור הקודם שהאבא מגבש את הרעיון על ידי כך שמוריד את הבחינות המפריעות לעצם הדיון או לעצם העובר. והאמא נותנת את המסגרת שבא צריכים להתברר הדברים שזה נקרא גבורות של צמצום ב' אודם דאמא. 2. ז"א שמתברר בעיבור כולל בתוכו את כל מה שצריך להתברר לעתיד לבוא אולם היות וכאן מעברים רק את הקטנות דזא לכן צריך לייצר את ההפרדה בין הרשימות שלא שייכות לקטנות זאת. 3. הרשימות המתבררות של זא בנויות מחסדים וגבורות צד החסדים שייך לעצם זא וצד הגבורות למלכות שלו. 4. צד הגבורות שבו אינם מתבררות בעיבור דקטנות היות ורק בגדלות ז"א נצטרך להשתמש בהם כדי שנפיק מהם על ידי נסירה את הנוקבא הנפרדת 5. גם מתוך החסדים דז"א מתבררים רק מכתר עד נצח ובחינות הוד יסוד ומלכות אינן מתבררות ומה שקורה איתם נראה בהמשך.

סיכום מקוצר

שאלות חזרה

מסך מלא