להצלחת תום בן דיצה

תלמוד עשר הספירות -חלק י"ב שיעור 2 | אלף קכט-קל | הדף היומי

רשימת השיעורים
להרחיב

סיכום השיעור

תלמוד עשר הספירות -חלק י"ב שיעור 2 | אלף קכט-קל | הדף היומי

סיכום בנקודות שיעור 2

1. כשז"א נולד מבינה הוא מקבל עצמאות והופך להיות ישות נפרדת מבינה.

2. הנפרדות הזאת קורית בשל שינוי צורה שנוצר בעל שתבונה עשתה זווג על בחינה א' במדרגת הרוח כדי לתת לעובר.

3. במדרגת הנפש למרות שגם עשתה זווג על בחינת התחתון לא ניכר שינוי צורה כי הוא היה בבחינת ירך אמו כמו איבר מאיבריה בשונה ממדרגת רוח שצריך להשתמש במסכים עצמיים ולכן ניכרת צורתו השונה ולכן יש נפרדות.

4. היכולת של העליון להאציל את התחתון לבחינה עצמאית מצריכה ממנו לוותר על שליטה ומצד התחתון לקבל אחריות אישית להמשיך לפעול מצד עצמו את האידיאל שלשמו נולד.

5. ג' טעמים מדוע נקראים הנה"י של תבונה בעת הלידה אבנים:א- כי נשארו קרים ויבשים כמו האבנים.ב- כי נקראים בנים ביחס לאבות שהם חג"ת.ג- שמהנה"י נעשים גוף הבנים עצמם.

סיכום מקוצר

שאלות חזרה

1. מהי הסיבה מצד התבונה ומהי הסיבה מצד ז"א ללידת ז"א?

2. מה ההבדל בין אורח לבעל הבית? כיצד זה מתבטא במעבר מבחינת אורח לאחרת אצל ז"א? מדוע זה גורם ללידה?

3. מהו מוות מצד האורות ומהו מוות מצד הכלים? אגב כך הסבר מהו "אין התורה מתקיימת אלא במי שממית עצמו עליה"?

4. מהם ג' הטעמים בגינם נקראים נה"י דתבונה "אבנים"?

מסך מלא