להצלחת תום בן דיצה

תלמוד עשר הספירות -חלק י"ב שיעור 1 | אלף קכז-קכח | הדף היומי

רשימת השיעורים
להרחיב

סיכום השיעור

תלמוד עשר הספירות -חלק י"ב שיעור 1 | אלף קכז-קכט | הדף היומי

סיכום בנקודות שיעור 1

1. ברחם האישה ג' מדורים: מדור עליון אמצעי ותחתון שבהם מתוקנים בהתאמה: אנ"כ וכל זה במשך זמן העיבור. 2. כאשר העובר מסיים את התיקון שלו שהתחיל בכלים למטה וסיים עם ראשו למעלה במדור העליון בתיקון האורות מהפך ראשו ויורד למטה כסימן: "אני רוצה מצידי עצמי להיוולד ולהיות עצמאי כדי שאוכל להיות שותף לתהליך". 3. בזמן הלידה התבונה יוצאת ממצב הגדלות ועושה זווג על קטנות לצורך הז"א והיא הנקראת תבונה הג'. 4. היות ועברה לקטנות אז ירכותיה מצטננות הכוונה היא שהאורות מסתלקים. זה שכתוב: "וראיתם על האבניים", הכוונה שהם מתקשים כאבנים. 5. פי הרחם הוא צר והוולד יכול לצאת משם רק אם יפתחו הצירים ויתרחב המקום הצר. 6. גם האם רוצה בכך וגם הוולד רוצה בכך והצירים נועדו כדי שיוכל להימשך התהליך. 7. אם תהיה הסכמה פנימית ושחרור עצמי אז הצירים והפתיחה תהיה קלה ומהירה ואם נתנגד לתהליך נצטרך לעבור אותו בדרך ייסורים.

סיכום מקוצר

שאלות חזרה

1.רשם בקצרה סדר לימוד חלקי התע"ס עד חלק יב ועד בכלל.

2. מהם ג' המדורות שיש באישה ומה מתתקן בכל אחד מהם?

3. מהו הסימן שהולד מהפך ראשו כדי להיולד?

4. מהו שמתקשים ירכתיה ומצטננים כאבנים בעת הלידה?

5. מהן ג' הסיבות שבגינן צריכה התבונה לסלק האורות מתוך הנה"י שלה?

6. מהם ריבוי האורות שיש בבטן התבונה בעת הלידה ומדוע הם גורמים לפתיחת הדלתות?

מסך מלא