תלמוד עשר הספירות – חלק ג עמוד קיב

רשימת השיעורים
להרחיב

סיכום השיעור

שיעור 11 – תלמוד עשר הספירות – דף היומי – חלק ג' פרק ג' עמ' קי"ב, י"ח תמוז תשע"ט בית מדרש הסולם – שיעור מאת הרב אדם סיני 1. למדנו בשיעור הקודם שמה שכתוב שיש שעולמות מרובים מעל עולם אצילות אין הכוונה שיש יותר מא"ק, אלא עולמות מרובים בעולם א"ק. עוד למדנו שכל מדרגה שרוצים להשיג בכל עולם ועולם, צריכיןם להתקדם במדרגות של אותו עולם כדי להוציא את הפוטנציאל הטמון באותו עולם מהכוח אל הפועל 2. כל אור שמקבלים וכל עולם שנוצר, נוצר בעולם העליון ממנו, בגובה קומה של העולם התחתון ממנו. 3. עולם הבריאה נוצר ע"י זיווג דהכאה בגובה קומה של בחי"ב, שנעשה בעולם אצילות וכן הלאה, עולם היצירה נוצר ע"י זיווג דהכאה בעולם הבראיה על גובה קומה של בחי"א וכן שאר העולמות. 4. מה שנעשה זיווג בעליון, כדי להוליד ולהזין את התחתון, הוא זיווג תמידי ואם מנתקים את הקשר אל הזיווג הזה, אז מאבדים את החיות של אותו העולם. וזה מלמד אותנו שתמיד התחתון צריךל להיות קשור לעליון ולא לחשוב שהוא יכול לבד. כך הבריאה צריכה להיות תמיד קשורה לבורא.

בית מדרש הסולם ללימוד פנימיות התורה וחכמת הקבלה בדרך ״בעל הסולם״ והרב״ש בראשות הרב אדם סיני. ❡ ניתן לעקוב אחרי העדכונים וליצור קשר https://www.instagram.com/hasulam.com... hasulam.site@gmail.com הצטרפו ללימוד התע״ס היומי: https://dafhayomitaas.org.il אתר הבית: http://bit.ly/2Vhv6Zt

סיכום מקוצר

שאלות חזרה

שאלות לחזרה ושינון חלק ב אותיות סט-ע:

1. מה ההבדל ומה המדרג בד' בחינות דאו"ח? 2. מתי פועל הכלל "כי כל העב יותר הוא חשוב יותר וכל הזך יותר הוא שפל יותר" ומתי פועל הכלל ההפוך, דהיינו שכל הזך יותר הוא חשוב יותר וכו'? 3. מדוע מלכות כלולה מכל י"ס דאו"ח? הבא דוגמא לכך. 4. עפ"י איזה חוק הזדככות המסך מגלה את ה' הבחינות שבבחי"ד בעוד שבטעמים הן אינן מגולות? 5. מהו התהליך של גילוי הקומות זו למטה מזו ומהן?

מסך מלא